ขอบสังเวียนไก่ » สังเวียนที่ถูกกล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ และในอาทิตย์ที่ 2 นี้

สังเวียนที่ถูกกล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ และในอาทิตย์ที่ 2 นี้

30 มิถุนายน 2017
592   0

สังเวียนที่ถูกกล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ และในอาทิตย์ที่ 2 นี้

ทางสนามกีฬาไก่ชนเทิดไทจะทำการเปลี่ยนพรม มาติดตามกันครับว่า ใน 10 คู่ชนนี้ตัวไหน ซุ้มใด จะเป็นผู้สลักชื่อในเป็นเจ้าแรก 2 กค 2560  พร้อมกันที่ สนามกีฬาไก่ชนเทิดไท ประตูเปิด 7 โมง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page