ขอบสังเวียนไก่ » เจ้าเมียนประ แห่งอุดมทรัพย์

เจ้าเมียนประ แห่งอุดมทรัพย์

20 กรกฎาคม 2017
911   0

คุณคิดว่า ความเก่งของเค้า  ถ้าจะให้เทียบกับไก่ในอดีต

ควรเป็นตัวไหน เจ้าเมียนประ แห่งอุดมทรัพย์ ยอดไก่ ที่ในนาทีนี้ ต้องมีคนพูดถึง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page