ทำเนียบไก่ชน » “เจ้าโกโก้” หนุ่มโรงหมี่ค่าตัว 4 ล้านบาท

“เจ้าโกโก้” หนุ่มโรงหมี่ค่าตัว 4 ล้านบาท

24 กรกฎาคม 2017
1041   0

“เจ้าโกโก้” หนุ่มโรงหมี่ค่าตัว 4 ล้านบาท 

“เจ้าโกโก้” เป็นลูกของเจ้าเดอะซัน+แม่เนตรนภา ซึ่งเป็นแม่พันธ์สายเลือดยอดขนุน ต้นเหล่าของชุ้มจักรินฟาร์มไก่เก่งจากชุ้มจักรินฟาร์ม ราชบุรี สู่ ภานุเจริญฟาร์ม (หนุ่มโรงหมี่) ด้วยค่าตัว 4,000,000 บาท

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page