มือใหม่ไก่ชน » โรคระบายกำลังมาแรง “โรคนิวคาสเซิล”

โรคระบายกำลังมาแรง “โรคนิวคาสเซิล”

10 สิงหาคม 2017
798   0

“โรคนิวคาสเซิล” เป็นโรคที่ไม่มียารักษาโดยตรง

เกิดจากเชื้อ Paramyxovirus มีหลายสเตรนแยกเป็น ชนิดรุนแรง ปานกลาง และชนิดไม่รุนแรง ส่วนมากไก่จะติดโรคทางการหายใจ น้ำ และอาหาร และสัตว์ปีกอื่นๆอาจจะนำโรคมาสู่ไก่ได้ อการนั้นขึ้นอยู่กับสายเชื้อพันธุ์ อาจจะแสดงอาการทางระบบหายใจ ซึม เบื่ออาหาร เดินโซเซ อัมพาตก่อนตาย ทางที่ดีควรป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนครับ ปัจจุบันได้มีวัคซีนตัวใหม่ออกมา คือ

-วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็น  สรรพคุณนั้นเป็นวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่

-วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตาย สรรพคุณเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีสื่อเป็นน้ำมัน ใช้ป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่
วัคซีน2ชนิดนี้มีความบริสุทธิ์และปลอดภัยสำหรับสัวต์แน่นอนครับ เพราได้รับการรับรองมาตรฐานของ USDA IOE EROPEAN มาแล้วครับ!!!
#เครดิต เอกจันทบุรีไก่ชน

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page