ทำเนียบไก่ชน » พ.ร.บ ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย โอกาสที่ยังเป็นไป(ไม่)ได้

พ.ร.บ ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย โอกาสที่ยังเป็นไป(ไม่)ได้

4 ตุลาคม 2017
649   0

การตีไก่ หรือ การชนไก่

เป็นอีกหนึ่งกีฬาประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน นานก่อนที่จะมีกฏหมายหลายฉบับเกิดขึ้นในประเทศไทยซะอีก แต่เมื่อผ่านยุคสมัยกีฬาไก่ชนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในการพนันที่มอมเมาเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดสาเหตุของอาชยากรรมและความยากจน เหมือนการพนันอื่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีนโยบายให้ลดละเลิกโดยทันทีแต่กีฬาไก่ชนมีมายาวนานคู่กับประเพณีของประชาชนตามชนบท การให้เลิกโดยเด็จขาดจึงมีผลกระทบกระเทือนถึงความรู้สึกของคนรักกีฬาไก่ชนเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นจึงได้พิจารณาผ่อนผันให้เล่นได้ ภายใต้กฏหมายคุ้มครองอย่างถูกต้อง ตามหลักระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552

แม้จะมีกฏหมายคุ้มครอง แต่กีฬาไก่ชนยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม

รวมถึงหลายภาคส่วนที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของฅนไทย การพยายามผลักดัน พ.ร.บส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย จึงเป็นแนวทางที่ สมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย  นำโดย “แอ๊ด คาราบาว” หรือ “ยืนยง โอภากุล” นายกสมาคมฯ ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย พยามทำกันมาหลายปีเพื่อพลักดันให้เกิดขึ้น

รายละเอียด พ.ร.บ ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย ที่สมาคมฯ

พยายามผลักดันในส่วนของเนื่อหาจะเน้นในส่วนการปล้ำคัดไก่ การขออนุญาตเปิดสนามชนไก่ เวลาในการเปิดสนามชนไก่ วันที่เปิดให้บริการ และที่สำคัญคือในส่วนของการป้องกันการล้มไก่  การวางยาไก่ ไก่คู่ไก่งานฯลฯ และบทลงโทษสำหรับคนกระทำความผิด แม้จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 บังคับใช้ แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงบทลงโทษหรือคุ้มครองระบุเอาไว้ชัดเจน จึงยังมีเหตุการวางยาหรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำให้วงการไก่ชนเสียหายอยู่บ่อยครั้ง การพลักดัน พ.ร.บ ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย 
จึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยทางสมาคมเคยวางแนวทางความร่วมมือจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนเอาไว้ว่า ผู้เลี้ยงไก่ชนควรจัดตั้งเป็นกลุ่มชมรมเพื่อคัดไก่ชนเท่านั้นโดยจะไม่มีการนำการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคัดไก่ แล้วขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องกับสมาคม

พรบ. ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย จึงเป็นอนาคตและทางออกของวงการไก่ชนในการก้าวข้ามคำว่าการพนัน ไปสู่อาชีพเพาะเลี้ยงไก่ชนที่สังคมยอมรับรวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรหรือซุ้มฟาร์มต่างๆ ที่เพาะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพรวมถึงสนามชนไก่และธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาไก่ชน เพราะว่ามีกฎหมายพระราชบัญญัติมารองรับแบบถูกต้องนั้นเอง แม้ว่า พรบ. ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย หากวันข้างหน้าเกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าการชนไก่จะเปิดให้ชนได้กันอย่างเสรีตามที่หลายคนเข้าใจ พรบ.เป็นเพียงกรอบปฎิบัติที่ถูกทำให้ดี ขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดปัญหาระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้บังคับใช้กฏหมาย พ.ร.บ ส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทยจะเป็นความหวังของวงการไก่ชน แต่จนแล้วจนเล่าผ่านมาหลายปีก็ยังดูเหมือนไร้แวว ก็คงได้เฝ้าแต่ภาวนาว่าขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้เห็นประโยชน์มากกว่ามองแค่ว่าเป็นโทษก็คงจะดี …พูดลอยๆ

แทงไก่ชนออนไลน์ได้ที่ http://www.fifa55.com/

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page