สังคมไก่ชน » กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วน ขอให้งดกิจกรรมพนันทุกประเภทตลอดเดือนตุลาคม

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วน ขอให้งดกิจกรรมพนันทุกประเภทตลอดเดือนตุลาคม

8 ตุลาคม 2017
80   0

เรื่อง ขอให้งดการพิจารณา อนุญาติ จัดให้มีการพนันตามกฏหมายว่าด้วยพนันในช่วงเดือนตุลาคม 2560

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดพิจารณาอนุญาติการอนุมัติ จัดให้มีการเล่นพนันทุกประเภทในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ตามหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบนมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นจำวน 5 วันแล้ว เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2560 มีมติให้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบนมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอความร่วมมือและซักซ้อมทำความเข้าใจสถานบันเทิง และสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสมดำเนินการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไปแล้ว ให้ขอความร่วมมือกับผู้ได้รับอนุญาตฯ ข้างต้น งดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวด้วย 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า

เพื่อเป็นการเหมาะสมควร จึงให้จังหวัดพิจารณางดการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นพนันทุกประเภทตามกฏหมายว่าด้วยการพนันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ส่วนกรณีที่มีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

นายประยูร รัตนเสนีย์

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

Related posts: