สังคมไก่ชน » กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วน ขอให้งดกิจกรรมพนันทุกประเภทตลอดเดือนตุลาคม

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วน ขอให้งดกิจกรรมพนันทุกประเภทตลอดเดือนตุลาคม

8 ตุลาคม 2017
603   0

เรื่อง ขอให้งดการพิจารณา อนุญาติ จัดให้มีการพนันตามกฏหมายว่าด้วยพนันในช่วงเดือนตุลาคม 2560

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดพิจารณาอนุญาติการอนุมัติ จัดให้มีการเล่นพนันทุกประเภทในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ตามหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบนมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นจำวน 5 วันแล้ว เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2560 มีมติให้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบนมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอความร่วมมือและซักซ้อมทำความเข้าใจสถานบันเทิง และสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสมดำเนินการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไปแล้ว ให้ขอความร่วมมือกับผู้ได้รับอนุญาตฯ ข้างต้น งดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวด้วย 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า

เพื่อเป็นการเหมาะสมควร จึงให้จังหวัดพิจารณางดการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นพนันทุกประเภทตามกฏหมายว่าด้วยการพนันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ส่วนกรณีที่มีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

นายประยูร รัตนเสนีย์

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page