สังคมไก่ชน » การเพิ่มมูลค่าของไก่ชน โดยนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทย นายกแอ็ด คาราบาว

การเพิ่มมูลค่าของไก่ชน โดยนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทย นายกแอ็ด คาราบาว

29 พฤศจิกายน 2017
473   0

การเพิ่มมูลค่าของไก่ชน โดยนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทย นายกแอ็ด คาราบาว

                        ไก่ชนมีมูลค่า ไก่ชนตัวไหนหากมีความเก่ง จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ แต่ก็ต้องอาศัยตัวแปลในการเพิ่มมูลค่า ต้องมีสนามชนไก่ เพื่อเป็นตัวเพิ่มมูลค่า แต่ต้องให้อยู่ในกฎกติกาของบ้านเมืองด้วย คือการขออนุญาติให้ถูกต้องเป็นชมรม หรือเป็นจุดปล้ำคัดไก่ชน โดยที่ไม่มีเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการฝึกฝนไก่ชนไก่ชนเก่งๆ ต้องผ่านการคัดซ้อม เก่งแต่ในซุ้มตัวเองไม่ได้ ต้องเก่งนอกซุ้มด้วยจะได้ไม่เข้าข้างตัวเองต้องดูของคนอื่นๆ ด้วย การส่งเสริมการเพราะเลี้ยงไก่ชน มีแนวโน้มที่เติบโตอยู่มากจากตลาดต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังติดปัญหาเรื่องการขนส่ง แต่ทั้งนี้ยังขาดการส่งเสริมจากภาครัฐที่ จริงจัง ตลาดต่างประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ให้ความสนใจในไก่ชนบ้านเราคือ ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดเป็นประเทศที่มีอากาศชื่นไม่เหมาะกับการเพาะพันธ์ไก่ชนเหมือนบ้านเรา จึงนิยมนำเข้ามากกว่า

 แนวทางการส่งเสริมของสมาคมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทย

                    อยากให้มีการรวมตัวและขึ้นทะเบียนกับสมาคมให้ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้เลี้ยงไก่ชน, หรือสนามกีฬาไก่ชน,เพื่อรวมตัวเป็นพลังในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเจอปัญหา ซึ่งสมารถติดต่อไปได้ที่สมาคม ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทย สำหรับท่านที่กำลังสนใจจะเพาะเลี้ยงไก่ชน สิ่งสำคัญคือคุณต้องอาสัยองค์ความรู้ให้รอบด้าน ในการมาประกอบการเพราะเลี้ยงไก่ชน ให้ศึกษาจากการดู การอ่าน หรือการถามเพื่อคุณจะได้รู้จริง แล้วนำมาใช้ในการเลี้ยงไก่ชน การชนไก่คือตำราที่คุณเรียนรู้ได้ไม่จบสิ้น ซึ่งศึกษาได้จากการชน การปล้ำคัดไก่ หรือแม้แต่กัลยาณมิตรชาวไก่ชน ผู้รู้ การจะทำเล็กหรือใหญ่คุณก็ต้องดูตลาดดูความต้องการด้วย การเปิดฟาร์มเพาะไก่ชน ทุกคนเหมือนกันหมดมันก็คงจะยาก ฉะนั้นทำฟาร์มไก่ชน หรือเลี้ยงไก่ชนขายก็ต้องดูตลาดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำ ไก่ชนเก่งๆ ดี นั้นหายากในแต่ละซุ้มมีไม่ถึง 10 ตัว ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างในการออกชนเพื่อชนะ การชนไก่มีโอกาศพลาดเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ แต่อย่าไปกังวล เรื่องแพ้ชนะ เพราะมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาสำหรับคนเลี้ยงไก่ชน  ต้องหาความรู้ให้มากสำหรับคนที่อยากเข้าสู่วงการไก่ชน 

ขอบคุณข้อมูล  https://kaichononline.com

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page