สังคมไก่ชน » สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ

6 ธันวาคม 2017
407   0

วานนี้ ( 24 พ.ค. 60 ) เวลา 10.40 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และงานขยายผลโครงการฯ ไปยังมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 26 ฯ จัดตั้ง‘โครงการทหารพันธุ์ดี’

โดยแม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมโครงการด้านการพัฒนาของกองทัพภาคที่ 2

               และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัย พระราชทานพันธุ์ผัก พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดำ และไก่ชนพื้นเมืองพระราชทาน ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน 90,000 ตัว เพื่อใช้ในการบริโภคมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล kaichononline.com

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page