จับผสมกับตัวเมียเพื่อเอาน้ำเชื้อ-ฟินนาเล่-ของเจ้าโพธิ์แดง