หัดเลี้ยงไก่ชน » วิเคราะห์สไตล์ม้าล่อ

วิเคราะห์สไตล์ม้าล่อ

2 เมษายน 2018
400   0

ผลการพัฒนาม้าล่อมายาวนานหลายปีได้ข้อสรุปเรื่องสไตล์ม้าล่อที่สำคัญ

ไก่สไตล์นี้มีรูปแบบลีลาชั้นเชิงพอที่เราประมวลได้คือ

1. ล่อรำวง พวกนี้เป็นไก่ล่อสั้น วิ่งช้ายขวา จุดเด่นคือลูกขว้างครับ ลูกข้วางนี่อันตรายที่สุด ตัวเก่ง ๆ มาตรฐานสูงคือคือออกเร็วขว้างถี่ ตัวที่ใช้ไม่ได้คือออกช้างขว้างน้อยใช้ปาก อันนี้ก็ชนได้รับดับชมรมครับ สายพันธุ์ม้าล่อรำวง เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เชิงชนของตนเอง แนวทางการพัฒนาท่านต้องได้สายตัวเมียมาก่อนจึงจะสามารถพัฒนาเลือดนิ่งได้

2. ล่อยาว ไก่ลีลาล่อยาวส่วนมากเป็นลูกผสมครับ ไม่ใช้พม่าร้อย พม่าร้อยจริง จะไม่เป็นเชิงนี้ ไก่พวกนี้วิ่งให้คู่ต่อสู้เหนือยหอบแล้วค่อยกลับมาตีครับ เอาชนะได้ง่าย บางตัววิ่งยกสองยกก็มีครับ ไก่พวกนี้ไม่ค่อยมีลูกขว้าง จุดเด่นคือ ชนะไม่ค่อยเจ็บตัว จุดอ่อนคือ ถ้าตัสเองร่างกายไม่ดีพออาจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้ง่าย และไก่พพวกนี้มักจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ในกรณีที่คู่ต่อสู้ไม่เดิน มักเข้าทางพวกถอดถอย

3. ล่อสั้นสลับยาว พวกนี้เป็นสไตล์การชนที่ดีอีกสไตล์หนึ่งไกจะวิ่งสั้นบ้างยาวบ้างตามจังหวะ ถ้าคู่ต่อสู้เผลอก็จะกลับมาทำ พวกนี้เป็นม้าล่ออีกสายหนึ่งที่พบเห็นกับพม่าทั่วไป จุดเด่นคือ ชนสนุกมีการทำคู่ต่อสู้ตลอด จุดด้อยคือไก่พวกนี้มักจะเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ครับ เข้าทางไก่ไม่ตาม

ลักษณะการล่อที่ดีคือ

1. ออกเร็ว จังหวะออกตัวต้องดี บางตัวออกตัวไม่ดีจะโดนเขาทำก่อนค่อยวิ่งได้แบบนี้ไมดีครับ
2. ขว้างต้องแม่น หนักหวังผล บางตัวเป็นลูกผสมไม่ค่อยขว้าง แต่ตีหนัก ๆ แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ คือเขาวิ่งตามมาเราดักดึงทีให้หยุดแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับ โดยเฉพาะพวกรอยโต ๆ
3. โครงสร้างต้องดี กระดูกใหญ่ครับ พวกเจ้าเนื้อจะเหนื่อยง่ายไม่เหมาะสมเป็นไก่เชิงนี้ครับ ดังนั้นเวลาเลือกเหล่าม้าล่อต้องดเรื่องโครงสร้างด้วย
4. ไม่โดดสังเวียน วิ่งไปต้องชำเลืองดูคู่ต่อสู้ไป ไม่ใช่ตั้งหน้าวิ่งอย่างเดียว ตองคอยหาจังหวะทำตลอด

 

แหล่งข้อมูล oknation

แทงไก่ออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page