สังคมไก่ชน » ไก่ไข่ไฮบริดเป็นไก่ไข่ลูกผสม

ไก่ไข่ไฮบริดเป็นไก่ไข่ลูกผสม

24 เมษายน 2018
926   0

ไก่ไข่ไฮบริดเป็นไก่ไข่ลูกผสม

ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผลิตไข่เป็นการค้า ลักษณะลำตัวยาวลึก แต่เล็กกว่าโร๊ด ขนมีสีน้ำตาลแซมขาว แข้งขามีสีเหลือง การเลี้ยงเลี้ยงง่าย กินอาหารน้อย มีอัตรารอดสูง ให้ไข่ดกเฉลี่ย 315-320 ฟอง/ปี ไข่ทน ไข่มีสีน้ำตาลแดงและมีขนาดใหญ่กว่าทุกสายพันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากและไข่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง

 

แหล่งข้อมูล วิถีชีวิตเกษตรพอเพีย

แทงไก่ออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page