มือใหม่ไก่ชน » สายพันธุ์ไก่พม่า

สายพันธุ์ไก่พม่า

27 เมษายน 2018
566   0

สาระความรู้ไก่พม่าแม่สะเรียง

        เมื่อเราพูดถึงเรื่องไก่ชนก็คิดได้เลยว่าไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นไก่ชนก็จะมีไก่สายพันธุ์ไทยกับสายพันธุ์ไก่พม่า ซึ่งในอดีดประวัติศาสตร์ของไทยจารึกไว้ว่าไก่ที่โดงดังเป็นตำนานเล่าขานจนถึงปัจจุบันก็คือเหลืองหางขาว  ไก่ของพระนเรศวรนั้นเอง แต่ปัจจุบันกับอดีดมีการเลี้ยงไก่ชนที่แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติของผู้เลี้ยงที่จะชอบลีลาชั้นเชิงไหน มีการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์กันมากของค่ายต่างๆๆ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักที่จะประสบความสำเร็จทุกครั้งไป ปัจจุบันไก่ที่นิยมเลี้ยงกันมากจะเป็นไก่ลูกผสมไก่ไทยกับไก่พม่าระดับสายเลือดก็แล้วแต่ค่ายที่จะมีเทคนิควิธีการเพาะ….ถ้าจะพูดถึงสายพันธุ์ไก่พม่าที่มีชื่อเสียงมานานก็คงหนีไม่พ้นไก่พม่าแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีมีลักษณะทีโดดเด่นในเรื่องของความฉลาดด้านชั้นเชิงที่ปราดเปรียว และการแทงคู่ต่อสู้ที่ถี่และจัด  โดยเฉพาะตาหรือวงแดงที่รู้ๆๆกันอยู่ของผู้เลี้ยงไก่ชน  สายพันธุ์ไก่พม่าแม่สะเรียง หรือเหล่าไก่พม่าแม่สะเรียงจากประสบการของผู้เขียนที่ชื่นชอบ  และสนใจการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่เด็กและเริ่มเพาะเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันเกือบ 20 ปี พอที่จะเขียนถึงไก่พม่าแม่สะเรียงที่มีการเลี้ยงอยู่ 4 เหล่าที่นิยมเลี้ยงกันอย่างชัดเจนจนถึงปัจจุบันคือ

 

 1.เหล่าเจ้าหงอนมูบ  หรือภาคกลางเรียกหงอนเหงือก

ลักษณะเด่น

– โครงสร้าง มีหัวกะโหลกใหญ่ท้ายทอย(หง่อน)กว้างกว่าเหล่าอื่น ลำต้วกว้างและลึกคล้ายไก่ไทย ก้นแหลมคล้ายปลีกล้วย
– แข้ง มีสีขาวอมเหลือง แข่งใหญ่ด้านหน้าเหลี่มหลังกลม เดือยใหญ่ ความสุงปานกลาง
– สี มีขนสีเหืองทองออกแดง หางทรงพุ่มกว้าง มีหางพัด
– เชิง ลีลาเป็นไก่เชิงคุมบนหัวโยกไปมา เชิงรับไม่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำหนัก  สาดกระดานแรง ตีหัวสลับลำตัว อดทน และอึด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงทีหลากหลายเป็นลูกผสมพม่า แต่ยังคงลักษณะของหงอนหมูบไว้ให้เห็นชัดเจน

2.เหล่าเจ้าประดอง 

ลักษณะเด่น 
– โครงสร้าง มีหัวกะโหลกเล็กเรียวยาวท้ายทอย(หง่อน)แคบเหมือนเหยี่ยว หงอนชี้แหลม    ลำต้วทรงกระบอกคล้ายท่อนไม้
– แข้ง มีสีดำอมเขียว แข่งกลมยาว เดือยใหญ่ปานกลาง รูปร่างสุงปราดเปรียว
– สี มีขนสีสาออกเหลือง หางทรงกระบอก
– เชิง ลีลาเป็นไก่เชิงบนหัวโยกลอดไปมา เชิงรับไม่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำหนักปานกลาง   ตีหัว และแทงจัด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงเป็นลูกผสมพม่า แต่ยังคงลักษณะเชิงเดิม และหงอนชี้ไว้ให้เห็นชัดเจน

3.เหล่าเจ้าหัวจุก 

ลักษณะเด่น
– โครงสร้าง มีหัวกะโหลกสั้นท้ายทอย(หง่อน)กว้างสั้นกว่าเหล่าอื่น ลำต้วเล็กทรงกระบอกคล้ายท่อนไม้ ก้นแหลม
– แข้ง มีสีดำอมเขียว แข่งเล็กกลม เดือยเล็ก
– สี มีขนสาออกเขียว หางทรงกระบอกมีหางพัด หัวจุกเรียว
– เชิง ลีลาเป็นไก่ลอดไปมา เชิงเดินสาดแข่งเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำเบา  สาดแข่งถี่ ตีหัวสลับคาง และแทงจัด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงทีหลากหลายเป็นลูกผสมพม่า แต่ยังคงลักษณะเชิงเดิม และหัวจุกไว้ให้เห็นชัดเจน

4.เหล่าหม่นมันดาเลย์

ลักษณะเด่น 
– โครงสร้าง มีหัวกะโหลกใหญ่ท้ายทอย(หง่อน)กว้างปานกลาง ลำต้วกว้าง  และก้นแหลมคล้ายปลีกล้วย
– แข้ง มีสีขาว แข่งใหญ่กลม เดือยใหญ่ ความสุงปานกลาง
– สี มีขนสีหม่นออกขาวเหลือง หางทรงพุ่มกว้าง มีหางพัด
– เชิง ลีลาเป็นไก่เชิงโยกล่างไปมา เชิงรับไม่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำหนัก  สาดกระดานแรง ตีหัวสลับลำตัว อดทน และอึด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงทีหลากหลายเป็นลูกผสมพม่าม้าล่อสั้น ม้าล่อยาว  แต่ยังคงลักษณะของสีขนไว้ให้เห็นชัดเจน
แหล่งข้อมูล : testthanakorn
        

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page