มือใหม่ไก่ชน » การดูแลไก่หน้าร้อนและหน้าฝนต้นหนาว

การดูแลไก่หน้าร้อนและหน้าฝนต้นหนาว

30 เมษายน 2018
467   0

 

การดูแลไก่หน้าร้อน

ฤดูร้อนกำลังจะมาเยื่อนในช่วงเดือนหน้าแล้ว คนที่รักในการเลี้ยงไก่ก็พึงทราบและเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้สิ่งสำคัญที่พึงปฏิบัติในช่วงนี้ก็คือ

1. เริ่มต้นทำวัคซีนไก่ทั้งระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกัน โดยเฉพาะวัคซีนนิวคลาสเชิล และอหิวาไก่ อย่างน้อยควรทำสองโรคนี้ก่อน

2. เร่งทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์การเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง แตกแดดให้แห้งราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เผาฝังกลบทำลายแหล่งเพาะเชื้ิอ

3. ควรระวังเมื่อฝนตกต้นฤดูหญ้าอ่อนกำลังจะเกิดไก่จะจิกกินดี ช่วงนี้เชื้อโรคได้รับความชื้นกับอุณหภูมิที่พอเหมาะมันก็จะเติบโตดีเช่นเดียวกัน สังเกตให้ดีช่วงนี้ไก่จะป่วยบ่อยดังนี้พึงทำตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ดี

4. ปรับปรุงโรงเรือนรับลมร้อนและพายุฝนที่จะมาเยือน วางแผนว่าเราจะให้แสงแดดส่องเข้าเล้าหรือบริเวณเลี้ยงทางด้านไหน ไม่ควรจัดระบบคอกให้ทึกมันที่หมักหมมเชื้อโรค แค่เก็บกวาดไม่พอมันต้องให้แสงแดดช่วยด้วย

5. พึงระวังหน้าร้อนไก่มักตายตอนเวลาเอาแดดนี่หละดังนั้นควรมีระบบป้องกันให้รัดกุม แดดจะแรงไก่จะหอบง่าย 

ข้อพึงระวังการเลี้ยงไก่หน้าฝนต้นหนาว
 

กำลังเข้าสู่ฤดูการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประจำปีอีกแล้ว การเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง คือความไม่เที่ยงประกอบอยู่ด้วยเสมอ นี่เป็นคำสอนพุทธองค์ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกรรม หรือการกระทำ เอาการกระทำมากำหนดอนาคตของเรา คนเลี้ยงไก่ก็เช่นเดียวกัน  เราต้องกำหนดอนาคต อนาคตที่ดีของเราคือการเลี้ยงไก่ที่ไม่พานพบอุปสรรคใด ๆ  อุปสรรคสำคัญคือโรคระบาดที่มาพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ตอนนี้ได้เวลาเตรียมตัวเพื่อต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง

ปัญหาที่มาพร้อมกับฤดูกาลที่กำลังเปลี่ยนไปจากสถิติที่ผ่านมาคือ

1. โรคหวัดนกระบาดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้ท่านเตรียมพร้อมหรือยัง
2. โรคอันเกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล เช่น อหิวา ขี้เขียวขี้ขาว  นิวคาสเชิล หวัดหน้าบวมฯลฯ

วิธีการในการเตรียมตัวป้องกันคือ

1.การเร่งทำความสะอาดบริเวณเลี้ยง เก็บกวาดเผาทำลาย ถมพื้นที่ที่น้ำขังแหล่งเชื้อโรคทั้งหลาย
2. ปราบพื้นที่เพื่อกำจัดมุมอับมุมบดบังแสงแดดทั้งหลาย
3. พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
4. หว่านปูนขาวพื้นที่ทั่วไปเพื่อกำจัดโรค
5. เก็บไก่ที่ไม่สมบูรณ์อออกจากซุ้ม ทำลายด้วยวิธีการทีเหมาสม
6. ลดจำนวนไก่เล็กลง ควบคุมพื้นที่การปล่อยเลี้ยงให้เหมาะสม
7. ให้วัคซีนที่จำเป็นต่าง ๆ 
8. ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโรงเรียน โดยการเก็บกวาด พ่น เผา
9. แยกไก่เป็นระบบระหว่างไก่เล็กไก่ใหญ่
ฯลฯ

หากเราทำเช่นนี้สม่ำเสมอก็น่าจะประกันได้ว่ามีโอกาสปลอดจากโรคที่จะมาจากการเปลี่ยนฤดูกาล

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page