สังคมไก่ชน » เลี้ยงไก่ไข่ แบบปล่อยลาน เลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก ไก่อารมณ์ดี ให้ผลผลิตเลิศ

เลี้ยงไก่ไข่ แบบปล่อยลาน เลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก ไก่อารมณ์ดี ให้ผลผลิตเลิศ

3 พฤษภาคม 2018
377   0

กิจการของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

กับโครงการกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

            เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา ได้จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านทักษะวิชา ทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพ เมื่อผู้ที่เรียนที่นี่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ออกไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระต่อสังคม

             การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนได้ฝึก มีประสบการณ์ โดยเริ่มจากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ชนนเรศวร ขยายพันธุ์และเปลี่ยนมาเป็นระยะ ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ ซึ่งเลี้ยงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ก่อนจะเริ่มมาปรับการเลี้ยงไก่แบบปล่อยลาน

              การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน หรือการเลี้ยงตามธรรมชาติ ของที่โรงเรียนแห่งนี้เริ่มเตรียมการและดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2559 ปล่อยเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 300 ตัว อายุอยู่ในระหว่าง 22-24 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยแม่ไก่ 1 ตัวจะให้ผลผลิต 200-300 ฟอง ต่อปี และมีแนวคิดว่าจะเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆ เนื่องจากการเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้จะอารมณ์ดี ให้ผลผลิตที่ดี ทั้งการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยาก แม่ไก่จะมีอารมณ์ที่ดี จะมีอัตราการให้ไข่เยอะ โดยใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเพียง 1 ไร่เท่านั้น”

 

แหล่งข้อมูล sentangsedtee

แทงไก่ออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page