หัดเลี้ยงไก่ชน » “การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน”

“การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน”

23 พฤษภาคม 2018
406   0

ในการเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชน โดยเฉพาะจะเลี้ยงเป็นการค้า

มีหลักการที่ผู้จะเริ่มต้นเลี้ยงควรพิจารณาหรือคำนึงถึง เพื่อให้กิจการเลี้ยงไก่ชนประสพผลสำเร็จด้วยดี ดังต่อไปนี้

(1) ปัญหาด้านตลาดจำหน่าย …..นับว่าเป็นปัจจัยแรกสุดที่ผู้จะเริ่มต้นเลี้ยงต้องคำนึง และศึกษาเพราะว่าผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ หรือขายได้ราคาไม่ดี ไม่คุ้มทุนการผลิต กิจการก็ไปไม่รอด ตลาดจำหน่ายไก่ชนมีหลายกลุ่ม ผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงต้องศึกษาวงจรและความเป็นไปของตลาดให้ดี เพราะในปัจจุบันนี้มีซุ้มใหม่เกิดขึ้นมามากมาย การแข็งขันจึงสูงตามไปด้วย

(2) ตัวบุคคลที่จะเลี้ยง …..ควรเป็นที่มีใจรักและมีความละเอียดรอบครอบ เนื่องจากไก่ชนโดยเฉพาะไก่พม่า เป็นไก่ที่ขนาดเล็ก ที่มีจุดอ่อนตรงค่อนข้างตื่นตกใจง่าย เปรียว รวมทั้งลักษณะบางอย่าง ความเจ็บป่วยไม่สมบูรณ์ ก็ตรวจดูได้ค่อนข้างยาก ทำให้จำเป็นต้องใช้ผู้เลี้ยงที่ค่อนข้างจะละเอียดและมีจิตใจชื่นชอบไก่ชนอย่างแท้จริง

(3) การเลือกทำเลและสถานที่เลี้ยง ….ไก่เป็นสัตว์ที่ได้เปรียบสัตว์ชนิดอื่นๆ ตรงไม่ค่อยก่อให้เกิดมลภาวะ ทั้งทางด้านกลิ่นหรือเสียงร้องมากแบบสัตว์อื่น ทำให้สามารถเลี้ยงได้เกือบทุกที่ แต่การจะเลี้ยงเป็นกิจการใหญ่ ซุ้มหรือฟาร์มขนาดใหญ่ ควรเลือกทำเลที่ดี สะดวกแก่การคมนาคมขนส่ง มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และปลอดภัยจากโรคระบาดของไก่

(4) พันธุ์ไก่ชน ….ควรเลือกเลี้ยงแต่ไก่ที่มีคุณภาพดี โตไวให้ผลผลิตสูง มีลีลาลูกตีที่ดี ไก่พันธุ์ดีแม้ราคาจะสูงกว่า แต่ก็คุ้มค่าเพราะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้ แต่ถ้าเป็นผู้เลี้ยงมือใหม่ ควรเริ่มต้นเลี้ยงด้วยไก่สายเลือด เหล่ากอดี แข็งแรง ทนทานต่อสภาพโรค และดินฟ้าอากาศไประยะหนึ่งก่อน พอคุ้นเคยมีประสบการณ์แล้ว ค่อยยกระดับการเล่น หรือเพิ่มปริมาณการเลี้ยงในภายหลัง

(5) การลงทุน ….ในกิจการ ควรเริ่มต้นจากกิจการขนาดเล็กเลี้ยงไก่จำนวนน้อยตัวไปก่อน เพื่อเป็นการเรียนรู้หาความชำนาญ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดก่อน เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาแล้วจึงขยายกิจการเต็มที่

 

แหล่งข้อมูล updatedlifestye

แทงไก่ออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page