ทำเนียบไก่ชน » ลักษณะไก่ขาวชี

ลักษณะไก่ขาวชี

26 พฤษภาคม 2018
590   0

ประวัติความเป็นมาไก่ขาวไก่ชี 

           เป็นไก่ขนสีขาวปลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว เมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาว ลูกที่ได้ขนสีขาวสวยงาม เป็นไก่พื้นเมืองไทยที่เรียกขานกันว่า “ไก่ชี” ไม่ปรากฏว่าเป็นไก่ที่สำคัญของบุคคลใดในประวัติศาสตร์

           แหล่งกำเนิด พบได้ทั่วไปทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ภาคกลางแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออกแถบจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี
ประเภท ไก่ชี เป็นไก่ขนาดกลาง น้ำหนักตัว เพศผู้ประมาณ 3.00 – 3.50 กิโลกรัม เพศเมีย 2.00 กิโลกรัมขึ้นไป
สีของเปลือกไข่ สีขาวนวล
ลักษณะลูกไก่ ขน ปาก แข้ง เล็บ สีขาวอมเหลือง

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์เพศผู้

 • รูปร่างลักษณะ ไก่ชี เป็นไก่สูงใหญ่สง่างาม ไหล่กว้าง ลำตัวยาวจับ 2 ท่อน อกกว้าง บั้นท้ายกว้าง กระดูกใหญ่ ปั้นขาใหญ่ยาวแข็งแรง แข้งกลม หางยาว สง่างาม
 • ปีก ปีกใหญ่ ยาวถึงก้น สีขาวตลอด 
 • ใบหน้า แหลม เกลี้ยงเกลาและกลมกลึงแบบหน้านกยูง 
 • ตะเกียบ แข็งแรงและชิด ปลายโค้งเข้าหากัน 
 • ปาก ใหญ่ งองุ้ม มีร่องปาก สีขาวอมเหลือง 
 • หาง หางพัดยาว เรียงเป็นระเบียบจากล่างขึ้นบนทั้งสองข้างเท่ากัน หางกระรวยยาวพุ่ง ตรงปลายโค้งลงเล็กน้อยจรดพื้น รับกับพวงหางเป็นฟ่อน 
 • จมูก รูจมูกกว้าง สันจมูกเรียบ สีเดียวกับปาก
 • แข้งขา บั้นขาใหญ่ ล่ำสัน แข้งยาว เล็กกลมแบบลำหวาย 
 • ตา ขอบตารูปตัววี ดวงตาสีเหลือง 
 • เกล็ด เกล็ดนิ้ว เกล็ดแข้ง เรียงกันเป็นระเบียบ สีขาวอมเหลืองรับกับปาก 
 • หงอน หงอนหิน ท้ายหงอนกดกระหม่อม สีแดงสดใส
 • นิ้ว นิ้วกลมยาว ปลายเรียว มีท้องปลิงชัดเจน
 • หู ตุ้มหู รูหูกลมมีขนปิดหูสีขาว ตุ้มหูรัดตึงสีแดงสด 
 • เดือย โคนใหญ่มั่นคง สีรับกับปากและแข้ง
 • หนียง รัดติดกับคาง สีแดงสดใส 
 • ขน ขนลำตัว และใต้ปีกสั้นแน่น สร้อยคอ สร้อยปีก และสร้อยหลัง ละเอียดปลายแหลมเล็กสีขาวตลอด
 • กระโหลก กลมกลึงยาวสองตอน ส่วนหน้าเล็กกว่าส่วนหลัง มีรอยไขหัวตามชาติชัดเจน 
 • กริยาท่าทาง ไก่ชี เป็นไก่สวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่ง ท่าทางก็เฉกเช่นไก่ชนทั่วไป องอาจ สง่างาม ยืนตรง อกตั้งหางพุ่ง 
 • คอ คอใหญ่ ยาวมั่วคง กระดูกปล้องคอถี่ ชิด แน่น ขนคอขึ้นเป็นระเบียบ สร้อยคอยาวประบ่า

 

แหล่งข้อมูล weerayutnilsaka

แทงไก่ออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page