มือใหม่ไก่ชน » เกล็ดกากบาท

เกล็ดกากบาท

12 มิถุนายน 2018
723   0

เกล็ดกากบาท

ที่บริเวณหน้าเดือยจะมีเกล็ดมาเรียงกัน โดยที่รอยแตกของแต่ละเกล็ดอยู่ในแนวเดียวกันหรือต่อกันเป็นรูปกากบาทถือเป็นเกล็ดพิฆาตตีสลบตีตายหากมีทั้งสองข้างจะดี

 

แหล่งข้อมูล วิถีชีวิตเกษตรพอเพีย

แทงไก่ชนออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page