หัดเลี้ยงไก่ชน » ภาษาของไก่ชน ที่ใช้พูดกันในท้องถิ่น

ภาษาของไก่ชน ที่ใช้พูดกันในท้องถิ่น

2 สิงหาคม 2018
419   0

ภาษา คือ คำพูด หรือกิริยา

อาการหนึ่งซึ่งทำความเข้าใจกันได้

ไก่ชน คือ ไก่ชนพื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่มีนิสัยของการ ต่อสู่ในไก่ชนจะมีฮอร์โมนพิเศษชนิดหนึ่ง เมื่อถึงเวลาหลั่งออกมาจะทำให้ไก่เกิดพฤติกรรมการต่อสู้ที่มีความดุร้ายต่อไก่เพศเดียวกัน

ภาษาไก่ชน คือคำพูด หรือ กิริยาอาการซึ่งทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับไก่ชน ภาษาไก่ชนส่วนมากมาจากภาษาท้องถิ่น เป็นศัพท์เฉพาะมีมากมายหลายอย่างเท่าที่รวบรวมได้ส่วนหนึ่ง ดังนี้

1.เจี๊ยบ คือ เสียงร้องของลูกไก่เกิดใหม่
2.ก๊าก คือ เสียงร้องของไก่ตัวเมียวัยเจริญพันธุ์เมื่อจะออกไข่
3.กระต๊าก คือ เสียงร้องของไก่ตัวเมียวัยเจริญพันธุ์เมื่อออกไข่เสร็จ
4.กระเติ๊ก คือ เสียงร้องของไก่ตัวผู้วัยเจริญพันธุ์ มักร้องรับไก่ตัวเมีย กระต๊าก
5.ขัน คือ เสียงร้อง ของไก่ตัวผู้วัยเจริญพันธ์ ถ้าร้องเป็นเวลา เรียกว่า ขันยาม ถ้าร้องเมื่อพบไก่อื่น เรียกว่า ขันแข่ง
6.ลูกเจียบ คือ ลูกไก่ที่ออกมาจากไข่ใหม่ๆยังมีขนปุยอยู่ ยังต้องอาศัยการเลี้ยงดูแลความอบอุ่นจากแม่ไก่

7.ไก่กระทง คือ ไก่ที่เจริญเติมโตจากลูกเจี๊ยบมีขนปีก ขนหาง ขนพื้นตัวขึ้นแล้ว สามารถหากินและช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
8.ไก่กระแอ คือ ไก่กะเตาะเป็น เป็นไก่ที่เจริญเติบโตจากไก่กะทง มีขนสร้อย ขนกะลวยขึ้นแล้ว ตัวผู้ เริ่มสอนขัน ตัวเมียเริ่ม ก๊าก
9.ไก่หนุ่ม คือ ไก่อ่อนที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วสุดปีก สุดหาง ผ่านการฝึกซ้อม และผ่านสังเวียนมาแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนขนหรือถ่ายขน
10.ไก่แซม คือไก่ ไก่หนุ่มที่เริ่มเปลี่ยนขน หรือถ่ายขนมาบ้างแล้วเป็นบ้างส่วน แต่ยังไม่ถ่ายขน หมดตัว ส่วนมากจะแซมปีก ไชนอก สร้อยคอและสร้อยหลัง

11.ไก่ถ่าย คือ ไก่ที่ถ่ายขนหรือเปลี่ยนขนทั้งหมดทั้งตัวตามปกติไก่จะเปลี่ยนขนของไก่ ปกติปีละ 1 ครั้ง เรียกถ่ายขนไก่ที่ถ่ายแล้ว เรียกลูกถ่าย
12.ไก่รอยเล็ก คือ ไก่ที่มีขนาดตัวเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
13.ไก่รอยใหญ่ คือ ไก่ที่มีขนาดตัวใหญ่ น้ำหนักเกิน 3 กิโลกรัม
14.ไก่ได้รอย คือ ไก่รอยใหญ่นั้นเอง ปัจจุบัน นิยมหนัก 3.5-4 กิโลกรัม
15.ไก่ตั้ง คือ ไก่เข้าชนโดยไม่มีชั้นเชิงยืนตั้งโจ้ตีกัน
16.ไก่ลง คือ ไก่เข้าชนโดยหลบหลีก หลบซ่อนอยู่ ข้างล่างใต้อกคู่ต่อสู้ เช่น ลงซุ่มซ่อน ลงจิก ลงลอดทะลุหลัง ลงมัดปีก เมื่อมีโอกาสหรือคู่ต่อสู้ เผลอจะรีบมาทำคู่ต่อสู้
17.ไก่เชิง คือ ไก่ที่เข้าชนโดยใช้ชั้นเชิงการต่อสู้ซึ่งทั่วๆไปจะมี 8 เชิงหรือ 8 กระบวนท่าที่นิยม คือ กอดทับหรือขี่ มัด ม้าล่อแข้ง เปล่า จิกขา เท้าบ่า จุ่มหน้ากระเพาะ

18.ไก่คู่ คือ ไก่ที่เคยชน เคยซ้อมกันมากแล้วรู้เชิง รู้แพ้ รู้ ชนะ กันมาแล้ว นำมาชนกันใหม่ (เป็นการหลอกให้นักเลงไก่หลงกล)
19.ไก่เดาะ คือ เดาะไก่ ไก่ที่ปล้ำหรือซ้อมแล้วหนีคู่ต่อสู้ หรือไม่ยอมสู้ คู่ต่อสู้ ไม่นิยมนำไปเลี้ยงชนถือเป็นไก่ใจ เสาะ
20.ปล้ำไก่ คือ การทดลองนำไก่มาซ้อมชนกันโดยมีเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งดูชั้นเชิงหรือคัดเกรด คัดพันธุ์
21.เสียไก่ คือ ไก่ที่ปล้ำหรือชนมาแล้ว เกิดอุบัติเหตุ หรือด้อยสมรรถภาพลง เลี้ยงชนต่อไปไม่ได้ เรียกว่า เสีย ไก่ ไก่แบบนี้ถ้านำไปบำรุงรักษาเลี้ยงดูให้ดี อาจจะนำกลับมาเลี้ยงชนใหม่ได้

แหล่งข้อมูล longhomdi

แทงไก่ออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page