สังคมไก่ชน » ข้อพึงระวังการเลี้ยงไก่หน้าฝนต้นหนาว

ข้อพึงระวังการเลี้ยงไก่หน้าฝนต้นหนาว

18 สิงหาคม 2018
287   0

ข้อพึงระวังการเลี้ยงไก่หน้าฝนต้นหนาว

ปัญหาที่มาพร้อมกับฤดูกาลที่กำลังเปลี่ยนไปจากสถิติที่ผ่านมาคือ

1. โรคหวัดนกระบาดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้ท่านเตรียมพร้อมหรือยัง
2. โรคอันเกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล เช่น อหิวา ขี้เขียวขี้ขาว นิวคาสเชิล หวัดหน้าบวมฯลฯ จะดาหน้ากันมาในช่วงนี้

วิธีการในการเตรียมตัวป้องกันคือ

1.การเร่งทำความสะอาดบริเวณเลี้ยง เก็บกวาดเผาทำลาย ถมพื้นที่ที่น้ำขังแหล่งเชื้อโรคทั้งหลาย
2. ปราบพื้นที่เพื่อกำจัดมุมอับมุมบดบังแสงแดดทั้งหลาย
3. พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
4. หว่านปูนขาวพื้นที่ทั่วไปเพื่อกำจัดโรค
5. เก็บไก่ที่ไม่สมบูรณ์อออกจากซุ้ม ทำลายด้วยวิธีการทีเหมาสม
6. ลดจำนวนไก่เล็กลง ควบคุมพื้นที่การปล่อยเลี้ยงให้เหมาะสม
7. ให้วัคซีนที่จำเป็นต่าง ๆ
8. ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโรงเรียน โดยการเก็บกวาด พ่น เผา
9. แยกไก่เป็นระบบระหว่างไก่เล็กไก่ใหญ่
ฯลฯ

หากเราทำเช่นนี้สม่ำเสมอก็น่าจะประกันได้ว่ามีโอกาสปลอดจากโรคที่จะมาจากการเปลี่ยนฤดูกาล

แหล่งข้อมูล nationtv

แทงไก่ชนออนไลน์ออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page