หัดเลี้ยงไก่ชน » ปลูกหญ้าอะไรดี….เพื่อไก่ชนจะได้กินอย่างสมบูรณ์

ปลูกหญ้าอะไรดี….เพื่อไก่ชนจะได้กินอย่างสมบูรณ์

1 กันยายน 2018
494   0

ปลูกหญ้าเพื่อไก่ชน

         พืชผักประเภทหญ้าเป็นอาหารที่ไก่ต้องกินเป็นประจำทุกวัน เวลาเลี้ยงไก่ชนเราจำเป็นต้องให้ไก่กินหญ้าตลอดเวลาไก่จะได้สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงต้องคัดสรรหญ้าสำหรับเลี้ยงไก่ชนให้ดีด้วยด้วย สำหรับหญ้าที่มีประโยชน์ต่อไก่ชนในการเสริมแร่ธาตุที่สำคัญและช่วยย่ออาหาร ช่วยการขับถ่ายและที่สำคัญไก่ชนชอบกินมากก็คือหญ้าขน

หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน (ข้อมูลทางวิชาการ) (Brachiaria mutica )

มีถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา และอเมริกาใต้ นาย R.J. Jones เป็นผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเป็นแบบกึ่งเลื้อย ต้นสูงประมาณ 1 เมตร ลำดับทอดขนานกับพื้นดิน มีรากขึ้นตามข้อ มีระบบรากเป็นรากฝอย และตื้น ไม่ติดเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยเหง้า

และลำต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงในที่มีปริมารน้ำฝนตลอดปีมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังใช้ระยะปลูก 50 x 50 ซม. อาจปลูกโดยหว่านท่อนพันธุ์แล้วไถกลบหรือปลูกแบบปักดำข้าว หญ้าขนเป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว

เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิต 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,370 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 40 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ แต่ถ้าปลูกในดินทรายและไม่มีการใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิตเพียง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,665 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 7.2 เปอร์เซ็นต์

สำหรับเราเวลาปลูกไม่เอาเต็มแบบเขาครับ แต่เราสามารถใช้เถาว์ที่มีข้องอกรากมาฝังลงดินก็พอ วิธีดูแลก็ง่าย ฝังดินเป็นหย่อม ๆ รดน้ำหน่อยก็เสร็จ ปลูกหน้าฝนนี่สบายเลยแค่เอากอหญ้ามาฝังดินซัก 5-10 กอ ก็พอเลี้ยงไก่ตลอดปี ใส่ปุยพรวนดินหน่อยมันจะแตกกอเร็วมาก วิธีการใช้เราก็เด็ดยอดอ่อนมาใช้โดยหันฝอยให่ไก่กินตอนเห็นหรือตอนเช้าตามถนัดครับ ง่ายๆ ไม่ต้องเสริมผักไก็ได้ประหยัดด้วย

ซุ้มเล็ก ปลูกซัก 2 ตารางเม็ตพอ ซุ้มใหญ้ ซัก 5 ตารางเม็ตก็พอ ถ้าเป็นฟาร์มควรปลูกเป็นแปลงให้ได้กินทุกวัน ปลูกริมสระน้ำจะดีจะได้เขียวตลอดี เก็บยอดได้ตลอดปี

แหล่งข้อมูล tongoou.blogspot

แทงไก่ชนออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page