สังคมไก่ชน » การปฏิบัติเมื่อไก่เป็นโรค

การปฏิบัติเมื่อไก่เป็นโรค

17 กันยายน 2018
298   0

เมื่อพบว่าไก่ในฝูงหรือมีตัวใดตัวหนึ่งป่วยเป็นโรคต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

การปฏิบัติเมื่อไก่เป็นโรค

1. จัดการเผาหรือฝังไก่ที่ตายหรือกำลังจะตายเสีย ถ้าฝังควรฝังให้ลึกพอสมควรแล้วโรยทับด้วย
ปูนขาวหรือราดน้ ายาฆ่าเชื้อโรค

2. รีบแยกไก่ป่วยออกไปให้ห่างจากไก่ที่ยังไม่ป่วย ถ้าทาได้ควรแยกเลี้ยงในโรงเรือนต่างหากให้
ไกลจากพวกไก่ที่ยังไม่ป่วย

3. ย้ายไก่ที่ยังไม่เป็นโรคที่อยู่ใกล้เคียงไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคใน
โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่ทุกชิ้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในระดับเข้มข้น

4. ทำการตรวจวินิจฉัยโรคโดยเร็วที่สุดแล้วทำการรักษา ให้ยารักษาโดยการละลายน้ำให้กินหรือ
ผสมในอาหารให้กินในเวลาเดียวกัน ควรใช้ยาพวกปฏิชีวนะหรืออิเล็กโทรไลต์ละลายน้ าให้ไก่กิน เพื่อช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น

5. แยกคนเลี้ยงไก่ป่วยและไก่ที่ยังไม่ป่วยออกต่างหาก ถ้าจำเป็นต้องใช้คน ๆ เดียวกัน ควรให้
เลี้ยงไก่ที่ยังไม่ป่วยก่อนแล้วจึงไปเลี้ยงไก่ป่วย และควรใช้เสื้อผ้าคนละชุดโดยเฉพาะรองเท้าควรเปลี่ยน
และต้องล้างมือท้างเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ออกมาจากโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ป่วย

6. ในระหว่างที่ไก่ในฟาร์มกำลังเป็นโรค ควรหาทางป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคด้วยการทำ
ความสะอาด ราดยาฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วบริเวณและทำความสะอาดราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รางน้ำ รางอาหาร เป็นครั้งคราวด้วย

7. เพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาดทางน้ำ ควรใช้ยาฆ่าเชื้อโรคชนิดที่สามารถละลายน้ำให้สัตว์กินได้ ผสมในน้ำให้สัตว์กินตลอดเวลา

8. ถ้าเลี้ยงไก่ในกรงหลายชั้น ควรกวาดมูลไก่ทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคอีกทางหนึ่งหรือ ราดน้ำยาฆ่าเชื้อที่มูลไก่ถ้าเป็นไก่ขังกรงตับ
9. หลังจากทำความสะอาด ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วพักเล้าไว้ประมาณ 30 วัน จึงค่อยนำไก่เข้าเล้าใหม่

แหล่งข้อมูล longhomdi

แทงไก่ชนออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page