สังคมไก่ชน » คาถาปล่อยไก่ชน ตามความเชื่อ

คาถาปล่อยไก่ชน ตามความเชื่อ

20 กันยายน 2018
665   0

คาถาปล่อยไก่ชน ตามความเชื่อ

คาถาปล่อยไก่ (คาถาโคซ่อนลูก)
ก่อนปล่อยไก่ให้บอกแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ เสียก่อนทุกอัน วิธีทำ เอาผ้าให้น้ำไก่บีบลงพื้นดินเล็กน้อย เอานิ้วชี้จิ้มลงพื้นดินวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะว่าคาถาจบลง แล้วกลั้นใจกดดินเอาไปป้ายที่หัวตรงปลายหงอนตกพอดี แล้วนำไก่เข้าชนได้เลย คาถาว่าดังนี้

*ตั้งนะโม 3 จบ
*ว่า”โอมแม่ธรณีเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง
*สังขารตังโลกังกะวิทรู พระแม่ธรณีเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าข้า ขอให้คุ้มหัว คุ้มหู คุ้มตา คุ้มปาก คุ้มตัว คุ้มทุกอย่างในร่างกาย
*หรือ ว่า “วะโรวะรัญญู วะระโท วะราทะโร เป็นคาถาแคล้วคลาด คือ ไม่ตีเรา ตีเราไม่ถูก ไม่เจ็บ

คาถาเปรียบไก่
ก่อนจับไก่คู่ต่อสู้ ให้จับไก่ของเราก่อน

*ตั้งนะโม 3 จบ
*ว่า “โอมหนังถึง” แล้วจับไก่คู่ต่อสู้ว่า “ถึงหนังอม”

คาถาบอกเดือย

*ตั้งนะโม 3 จบ
*ว่า “นะปุปุ โมปุปุ พุทปุปุ ทาปุปุ ยะปุปุ (ว่าคาถาจบใช้นิ้วดีดที่เดือย เป็นการบอกเดือย)

คาถาเป่าแข้ง
ก่อนปล่อยไก่เข้าสังเวียน ให้ว่าคาถาเป่าแข้ง ดังนี้

*ตั้งนะโม 3 จบ
*ว่า “จะฉะชะยะ” แล้วเป่าไปที่แข้งของไก่ แล้วปล่อยชนได้เลย

คาถาเสกให้ไก่มีลำหักลำโค่น

*ให้ใช้คาถาเสกทำน้ำมนต์อาบไก่และให้ไก่กินก่อนจะเข้าสังเวียน
*ว่า นะโมพุทธายะ นะธนู นะกาโรโหติ
*สัมภะโว ปะถะมังพินธุ กังชาตัง
*นะรา มะระหิตังเทจัง
*นะรากาเวหิ ปูชิตัง
*นะรานัง กามะปังเกหิ

คาถาสมานแผล
*โลกะปะรา จตุเทวาวะนะ
*เสละกัง อุทธังสุมุนติโน
*ปัตตะ อะธิษธาเนนะ
*เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ
*โหตุเต ชะยะมัง คะจานิ เสกเป่าบาดแผลจะทุเลาไม่เจ็บปวด

คาถาแคล้วคลาด
*ปะถะมังพินธุ กังชาตัง ตรีนิภัควา
*นะนะ การัง ปัญจะสัมภะวัง
*นะรา นะระหิตัง เทวัง
*นะระ เทวะ หิปูธิตัง
*นะรานัง กามะปิเกหิ
*นะมามิ สุคะตังธินัง เป็นคาถากำบังตัว ทำให้คู่ต่อสู้ตีไม่ถูก ถูกไม่เจ็บ เสกเป่าขณะไก่ชน

คาถาข่มขวัญคู่ต่อสู้
*นะเมตตา นะมหาราชา สัพพะนิ
*เสหาจะปูชิโต ปิโยเทวะมนุสสานัง
*ปิโยพรหมา นะมุตตะโมปิโยนาคะ
*สุปัณฌานัง ปิณันทริยัง นะมามิหัง ให้เสกคาถาเป่าที่หัวและแข้งไก่ก่อนปล่อยชน ใช้มือดีดที่เดือย ทำให้คู่ต่อสู้โดนจิก โดนตี แล้วขยาดไม่สู้

แหล่งข้อมูล longhomdi

แทงไก่ชนออนไลน์ได้ที่ http://casa982.com/

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page