สังคมไก่ชน » หมา-แมว ขึ้นทะเบียน ก่อนบังคับใช้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

หมา-แมว ขึ้นทะเบียน ก่อนบังคับใช้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท

15 ตุลาคม 2018
356   0

ครม.เตรียมขึ้นทะเบียน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

       คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  หลังจากทบทวนป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ปี 2557 ยังไม่มีปรากฏบทบัญญัติ ต้องให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน ยากต่อการควบคุม และก่อให้เกิดการปล่อยปะละเลย ทิ้งสัตว์เลี้ยงให้อดอาหาร ให้ถูกรถชน ทำให้เกิดปัญหาการจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์ และดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ เจ้าของต้องดูแลสัตว์ไม่ปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น จึงต้องนำไปขึ้นทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้คือ ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท หากเจ้าของไม่ดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เจ้าพนักงานท้องถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาทและรายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น

สรุปสาระสำคัญของร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว มีดังนี้

1. ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน โดยรวมถึงสุนัขและแมว

2. ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่เกินที่กำหนดไว้

3. คำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท

4. สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท 

5. เครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท 

6. รวมค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียในการขึ้นทะเบียน 450 บาทต่อตัว

7. กรณีหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงฝ่าฝืน ไม่นำสัตว์มาขึ้นทะเบียน มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท

8. จะมีการนิยามและกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้

9. สัตว์เลี้ยงทุกประเภทต้องขึ้นทะเบียน แต่ในระยะแรกให้บังคับใช้เฉพาะสุนัขและแมวก่อน ยังไม่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่น

10. กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรากฎหมาย

แหล่งข้อมูล kaichononline

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page