มือใหม่ไก่ชน » 5 ลักษณะปากของไก่เก่งๆ

5 ลักษณะปากของไก่เก่งๆ

19 ตุลาคม 2018
563   0

5 ลักษณะปากของไก่เก่งๆ

5 ลักษณะปากของไก่เก่งๆ

        ปากไก่ ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของไก่ใช้จิกอาหารกิน ใช้ไซร้ตกแต่งขน ใช้จิกเซาะคุ้นเขี่ย อาหาร และที่สำคัญในไก่ชนใช้จิกตีคู่ต่อสู้ และป้องตัวเอง ไก่ชนที่มีปากดี สวยงาม มั่นคงจะเป็นไก่ได้เปรียบ จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ง่าย จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญของไก่

 

ปากของไก่เก่งๆ มี 5 ชนิด คือ

1.ปากสกุลร่องน้ำ 

        เป็นปากที่มีขนาดใหญ่ มีร่องปากหรือเรียกว่าร่องน้ำ จากแนวจมูกลงมาปลายปาก เป็นร่องลึกทั้งสองข้าง ปลายปากงองุ้มเล็กน้อย สีปากเป็นสีเดียว ตลอดรับกับสีแข้ง และตรงตามพันธุ์ เช่น ไก่เหลืองหางขาว ปากสีงาช้าง(ขาวอมเหลือง) ปากมีร่องน้ำปลายปากงุ้ม โคนปากใหญ่ เป็นต้น ถือว่าเป็นปากดีที่สุด เป็นปากที่ถอดหรือหลุดยาก

2.ปากมังกรคาบแก้ว หรือบางคนเรียกคาบเพชร

        เป็นปากลักษณะคล้ายๆ กับปากสกุลร่องน้ำแต่ปากไม่เป็นสีเดียวตลอด มีแซมดำหรือแซมขาวแซมแดง ตรงข้างปากบน แนวร่องน้ำทั้ง 2 ข้างถือว่าเป็นไก่สกุลดีรองจากไก่ปากสกุลร่องน้ำ

3.ปากปัดตลอด เป็นปากดำ หรือขาวตลอด

        ตามสายพันธุ์ ไม่มีขีดมังกร ไม่มีร่องน้ำ หรือรางน้ำ ข้างปาก ถือว่าเป็นรองจากปากมังกรคาบแก้วถือเป็นไก่สกุลอีกตัวหนึ่ง ถ้าสีปากรับสีแข้ง และ เล็บ เดือย ด้วยแล้วจะดีมาก

4.ปากนกแก้ว 

        เป็นปากลักษณะโคนเหง้าปากใหญ่ ปากสั้น ปลายปากงองุ้มแข็งแรงเป็นรองปากปัดตลอด

5.ปากใหญ่ 

        เป็นปากใหญ่แบบปากอีกาแต่ปลายปากไม่งองุ้ม แบบปากนกแก้วถือว่าใช้ได้

ปากไก่ที่มีลักษณะนอกเหนือจากทั้ง 5 แบบนี้ข้างต้น จะถือว่าเป็นลักษณะไม่ดี ไม่ถูกต้องตามตำรา หรือลักษณะปากงาม

 

ปากไก่ทำนายอนาคต

ปากสกุลร่องน้ำ ถ้าปากสีขาวตลอดหรือดำ ตลอดเป็นไก่สกุลเลี้ยงชนชนะจะไม่ยอมแพ้ใครไก่อื่นๆ
ปากมังกรคาบแก้ว เป็นไก่ปากคม ปากมีพิษ แม้จิกไก่ก็ยังเจ็บปวด คู่ต่อสู้หนีได้ง่าย
ปากปัดตลอด คุณสมบัติพอๆ กับปากสกุลร่องน้ำ แต่ต้องเป็นสีเดียวไม่มีไฝปน
ปากนกแก้วและปากใหญ่ จะเอาชนะไก่ได้ไม่ยาก แม้แค่จิกก็เอาชนะได้

 

แหล่งข้อมูล longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page