มือใหม่ไก่ชน » ข้อควรระวังการเลี้ยงไก่ชน ปลายฝน-ต้นหนาว

ข้อควรระวังการเลี้ยงไก่ชน ปลายฝน-ต้นหนาว

23 ตุลาคม 2018
327   0

การเลี้ยงไก่ชนในช่วงเข้าสู่ต้นฤดูหนาว

       กำลังเข้าสู่ฤดูการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประจำปีอีกแล้ว อุปสรรคสำคัญคือโรคระบาดที่มาพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ตอนนี้ได้เวลาเตรียมตัวเพื่อต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง

 

ปัญหาที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนฤดูกาล จากสถิติที่ผ่านมา คือ

1. โรคหวัดนกระบาดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้
2. โรคอันเกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล เช่น อหิวา ขี้เขียวขี้ขาว นิวคาสเชิล หวัดหน้าบวม ฯลฯ

 

วิธีการในการเตรียมตัวป้องกัน คือ

1.  การเร่งทำความสะอาดบริเวณเลี้ยง เก็บกวาดเผาทำลาย ถมพื้นที่ที่น้ำขังแหล่งเชื้อโรคทั้งหลาย
2. ปราบพื้นที่เพื่อกำจัดมุมอับมุมบดบังแสงแดดทั้งหลาย
3. พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
4. หว่านปูนขาวพื้นที่ทั่วไปเพื่อกำจัดโรค
5. เก็บไก่ที่ไม่สมบูรณ์อออกจากซุ้ม ทำลายด้วยวิธีการทีเหมาสม
6. ลดจำนวนไก่เล็กลง ควบคุมพื้นที่การปล่อยเลี้ยงให้เหมาะสม
7. ให้วัคซีนที่จำเป็นต่าง ๆ
8. ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโรงเรียน โดยการเก็บกวาด พ่น เผา
9. แยกไก่เป็นระบบระหว่างไก่เล็กไก่ใหญ่
    ฯลฯ

หากเราทำเช่นนี้สม่ำเสมอก็น่าจะประกันได้ว่ามีโอกาสปลอดจากโรคที่จะมาจากการเปลี่ยนฤดูกาล

 

แหล่งที่มา longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page