สังคมไก่ชน » ปศุสัตว์สุโขทัยลงพื้นที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

ปศุสัตว์สุโขทัยลงพื้นที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

27 ตุลาคม 2018
302   0

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

          โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันทั้งประเทศปีละ 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 เป้าหมาย สนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ชน จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ,ตำบลบ้านกล้วย และตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แหล่งข้อมูล kaichononline

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page