มือใหม่ไก่ชน » การให้กรวดและเปลือกหอยป่น ช่วยการเจริญเติบโตของไก่ชน

การให้กรวดและเปลือกหอยป่น ช่วยการเจริญเติบโตของไก่ชน

2 พฤศจิกายน 2018
403   0

การให้กรวดและเปลือกหอยป่น ช่วยการเจริญเติบโตของไก่ชน

กรวดช่วยบดอาหาร

กรวดช่วยบดอาหารที่มีขนาดโตให้เล็กละเอียดลง ทำให้สามารถย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะในอาหารที่มีส่วนผสมของปลายข้าวหรือข้าวโพดในอัตราที่สูง ไก่จะย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นถ้ากินกรวด ซึ่งกรวดที่ให้ไก่กินเพื่อใช้ในการบดขยี้อาหารแทนฟันโดยจะใช้กรดทรายมาบดย่อยให้มีขนาดประมาณ 1-2 มิลิเมตร

ในลูกไก่จะกินกรวดประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนอาหารที่กิน จึงควรให้ กรวดจำนวน ½ กินโลกรัม ต่อลูกไก่จำนวน 100 ตัว

วิธีให้  ก็โดยโรยกับพื้นถาดใส่อาหารให้กิน ซึ่งขนาดและจำนวนกรวดที่ให้ก็จะมีเพิ่มขึ้นตามอายุของไก่ และให้เพิ่มทุกๆ 5-6 สัปดาห์

เปลือกหอยป่นช่วยเพิ่มแคลเซียม

สำหรับเปลือกหอยป่น  จะเริ่มให้ไก่กินเพียงเล็กน้อย เมื่อไก่มีอายุได้ประมาณ 3-4 เดือน และจะให้ไก่ได้กินอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการสร้างไข่เมื่อไก่เป็นสาวมีอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป ปริมาณที่ให้ก็ประมาณ 1-5 กิโลกรัม ต่อไก่จำนวน 100 ตัว โดยผสมลงไปในอาหารให้ไก่กิน หรือจะจัดแยกให้กินโดยเฉพาะก็ได้

แหล่งที่มา longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page