มือใหม่ไก่ชน » การเปิดบ่อนไก่ชนให้ถูกกฏหมาย

การเปิดบ่อนไก่ชนให้ถูกกฏหมาย

5 พฤศจิกายน 2018
686   0

การเปิดบ่อนไก่ชนให้ถูกกฏหมาย

การชนไก่

           ไก่ชนนั้นเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศทั่วโลก มาจากไก่ 2 ตัวที่ได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชนและนำมาต่อสู้กันในสังเวียน และมีสิ่งเดิมพันเป็นมูลค่าของเงินมหาศาล แต่ขัดแย้งกับกฎหมายการเล่นการพนันในบ้านเรา แต่ในบางประเทศเปิดอย่างถูกกฎหมาย

            อีกด้านหนึ่งมีคนมองว่า การชนไก่เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องเจ็บหรือตายหรือในบางครั้งนั้นก็อาจจะมีการใช้ยาทำให้ไก่นั้นมีความมึนเมาทำให้ไก่มีความดุร้ายมากขึ้น ซึ่งการกระทำเหล่านี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการทารุณสัตว์ เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนไก่ชนกัน

 

5 ข้อการเปิดบ่อนไก่ชนที่ถูกกฎหมาย

           1. การขออนุญาตสร้างบ่อน ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือการดัดแปลงสถานที่เป็นเล่นการพนันชนไก่ ซึ่งในการที่จะได้รับการพิจารณานั้นจะคำนึงถึง ความปลอดภัยและความแข็งแรของสถานที่ จำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควรและเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้มีมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและต้องไม่ติดกับวัด โรงเรียน โรงพยาบาล

          2. การขออนุญาตเล่นการพนัน โดยที่ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนชนไก่ก่อน

          3. ใบอนุญาต 1 ใบจะใช้ได้ต่อ 1 สังเวียน แต่ในส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งอนุมัติ

          4. บ่อนหนึ่งจะจัดให้มีการเล่นการพนันไก่ชน ได้แค่เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา

          5. กำหนดการชกต้องเป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปตามกำหนดแล้วต้องไม่เกิน 20 นาที/ยก รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 ยก และระหว่างการพักยกไก่ต้องพักไม่น้อยกว่า 20 นาที

          แต่ในปัจจุบันบ่อนไก่ชนที่ถูกกฎหมายนั้นมีมูลค่าการเดิมพันที่สูงอย่าง เช่น 5000 บาทขึ้นไป ทำให้ชาวบ้านหรือชุมชนรากหญ้าไม่มีเงินที่จะเข้าไปแข่งในสนามใหญ่ จึงต้องหันมาชนไก่ในสนามที่ผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่าสนามผีเพราะใช้เงินเดิมพันถูกกว่าเพียง 100 บาท ก็สามารถนำไก่ไปชนได้แล้ว

 

แหล่งที่มา longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page