สังคมไก่ชน » 4 เทคนิคการคัดเลือกไก่พ่อแม่พันธุ์ของไก่พม่าแม่สะเรียง

4 เทคนิคการคัดเลือกไก่พ่อแม่พันธุ์ของไก่พม่าแม่สะเรียง

27 พฤศจิกายน 2018
432   0

4 เทคนิคการคัดเลือกไก่พ่อแม่พันธุ์ของไก่พม่าแม่สะเรียง

ไก่พม่าแม่สะเรียง

        เป็นไก่ที่มีลักษณะเป็นเลิศเหมาะแก่การชนไก่เป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะของร่างกายที่เอื้อต่อการชนไก่และหลบหลีก ทำให้นักเลงไก่ชนนิยมนำมาผสมสร้างพันธุ์ และขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการ คัดเลือกพ่อไก่ และ แม่ไก่ ซึ่งถึงแม้ว่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จะมีความ “บริสุทธิ์” มากขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าตัวไก่ไม่มีความพร้อมในการให้พันธุ์ไก่การผสมอาจจะก่อให้เกิดข้อบกพร่องทางพันธุกรรมหรือถ่ายทอดโรคให้กับรุ่นลูกแทนก็ได้

ดังนั้นต่อไปนี้คือปัจจัยในการ พิจารณาไก่ที่จะนำมาผสม

1. สุขภาพ :

ไก่ที่มีลักษณะของอาการติดโรคที่ต้องการๆรักษาอย่างเร่งด่วนและไม่ควรถูกนำไปใช้ในการผสมพันธุ์ เพราะลักษณะเหล่านี้จะส่งผลต่อลูกไก่ที่เกิดขึ้นต่อๆมาได้เช่นกัน

ควรเลือกไก่ที่มีขนเรียบเป็นมันเงาเพื่อที่จะปกป้องตัวไก่จากปรสิตต่างๆหรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำอันตรายต่อตัวไก่ ส่วนหัวต้องมีลักษณะที่ไวต่อการตอบสนองและไม่มีจุดหรือส่วนที่มีสีซีดอยู่

หงอนของไก่ต้องมีสีแดงสด ถ้าหากหงอนเกิดมีสีต่างไปจากนี้ (ยกเว้นแดงซีดซึ่งอาจจะเกิดจากอายุของตัวไก่เอง) อาจเป็นไปได้ว่าไก่ตัวนั้นมีปัญหาทางด้านหัวใจหรือระบบหมุนเวียนเลือดภายในร่างกาย

จมูกของไก่หรือเสียงลมหายใจของไก่จะต้องไม่มีเสียงวีด หรือติดขัดใดๆ โดยภาพรวมแล้ว ไก่จะต้องมีลักษณะปกติและไม่เซื่องซึม

2. ลักษณะพันธุ์ของไก่ :

ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ ลักษณะรูปร่างจะเป็นอ่ยางไรก็ตาม ลักษณะพื้นฐานต่างๆของไก่แต่ละพันธุ์ต่างมีลักษณะ “ที่เหมาะสม” ร่วมกันโดยทั้งสิ้น

เช่นว่า ขาของไก่ต้องสามารถเหยียดได้โดยไม่ติดขัด กระดูกของไก่จะต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย “มือ” ของผู้เลี้ยง (ด้วยการอุ้มไก่ด้วยมือซ้าย แล้วทดสอบโครงกระดูกไก่ด้วยนิ้วก้อย

กับ นิ้วโป้งว่าสัมผัสได้หรือไม่ หากสัมผัสได้ ไก่ตัวนั้นแข็งแรงและมีลักษณะเหมาะต่อการผสมพันธุ์) ขนของไก่รวมไปถึงขาไก่จะต้องไม่ยุ่งหรือเป็นเกล็ดแข็งจนเกินไป เท้าของไก่จะไม่ติดเป็นผังพืดเหมือนกับเท้าเป็ดด้วยเช่นกัน

3. สีของไก่ :

ลักษณะของสีของไก่ในแต่ละสายพันธุ์จะมีต่างกันไป ซึ่งสีจะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าไก่ตัวนั้นเป็นสายพันธุ์ไหนกันแน่อย่างชัดเจน

4. ส่วนหัวของไก่ :

ไก่แต่ละสายพันธุ์ต่างมีลักษณะรูปทรงกระโหลกต่างกันไป ซึ่งส่งผลให้ลักษณะรูปร่างของหงอนไก่ใช้ในการตัดสินความเหมาะสมของไก่ตัวนั้น และนั่นรวมไปถึงรุ่นลูกที่จะเกิดขึ้นมาด้วย

เช่นว่าถ้าหากเรานำไก่พันธุ์ที่หงอนเล็กอยู่แล้วไปผสมกับไก่ที่มีหงอนเล็กกว่าอีก โอกาสที่จะทำให้ลักษณะรูปลักษณ์ของไก่ที่เกิดมาในรุ่นหลังๆ จะมีหงอนเล็กยิ่งกว่าเดิม

ดังนั้นเราต้องประเมินความเหมาะสมของไก่ที่จะมาผสมด้วยว่า การผสมต่อๆไปจะส่งผลดีหรือเสียกับไก่ในรุ่นต่อๆไป

แหล่งข้อมูล longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page