ขอบสังเวียนไก่ » คาถาก่อนปล่อยไก่ ตามตำรา

คาถาก่อนปล่อยไก่ ตามตำรา

30 พฤศจิกายน 2018
444   0

 

คาถาก่อนปล่อยไก่ ตามตำรา

 

ลองๆมาดูคาถาเปรียบไก่กันบ้าง 

(เป็นความเชื่อส่วนบุคคล รู้ไว้ไม่เสียหาย)

ก่อนจับไก่คู่ต่อสู้ ให้จับไก่ของเราก่อน ตั้งนะโม 3 จบ ว่า “โอมหนังถึง” แล้วจับไก่คู่ต่อสู้ว่า “ถึงหนัง อม”

  • คาถาบอกเดือย

ตั้งนะโม 3 จบ ว่า “นะปุปุ โมปุปุ พุทปุปุ ทาปุปุ ยะปุปุ” (ว่า คาถาจบใช้นิ้วดีดที่เดือย เป็นการบอกเดือย)

  • คาถาเป่าแข้ง

ก่อนปล่อยไก่เข้าสังเวียน ให้วาคาถาเป่าแข้ง ดังนี้ ตั้งนะโม 3 จบ ว่า “จะฉะชะยะ” แล้วเป่าไปที่แข้งของไก่ แล้ว ปล่อยชนได้เลย

  • คาถาเสกให้ไก่มีลําหักลําโค่น

ให้ใช้คาถาเสกทํานํ้ามนต์อาบไก่และให้ไก่กิน ก่อนจะเข้าสังเวียน ว่า “นะโมพุทธายะ นะธนู นะกาโรโหติ สัมภะโว ปะถะมังพินธุ กังชาตัง นะรา มะระหิตังเทจัง นะรากาเวหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ”

  • คาถาสมานแผล

“โลกะปะรา จตุเทวาวะนะ เสละกัง อุทธังสุมุนติโน ปัตตะ อะธิษธาเนนะ เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โหตุเต ชะยะมัง คะจานิ” เสกเป่าบาดแผลจะ ทุเลาไม่เจ็บปวด

  • คาถาแคล้วคลาด

“ปะถะมังพินธุ กังชาตัง ตรีนิภัควา นะนะ การัง ปัญจะสัมภะวัง นะรา นะระหิตัง เทวัง นะระ เทวะ หิปูธิตัง นะรานัง กามะปิเกหิ นะมามิ สุคะตังธินัง” เป็นคาถากําบังตัว ทําให้คู่ ต่อสู้ตีไม่ถูก ถูกไม่เจ็บ เสกเป่าขณะไก่ชน

  • คาถาข่มขวัญคู่ต่อสู้

“นะเมตตา นะมหาราชา สัพพะนิ เสหาจะปูชิโต ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมา นะมุตตะโมปิโยนาคะ สุปัณฌานัง ปิณันทริยัง นะมามิหัง” ให้เสก คาถาเป่าที่หัวและแข้งไก่ก่อนปล่อยชน ใช้มือ ดีดที่เดือย ทําให้คู่ต่อสู้โดนจิก โดนตี แล้ว ขยาดไม่สู้

 

แหล่งที่มา longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page