สังคมไก่ชน » ไก่ชนโดนหมากัด เจ้าของหมาผิดไหม?

ไก่ชนโดนหมากัด เจ้าของหมาผิดไหม?

10 กุมภาพันธ์ 2019
334   0

 

ไก่ชนโดนหมากัด เจ้าของหมาผิดไหม?

ถ้าหมากัดไก่ชน เจ้าของหมาจะโดนจำคุกหรือโดนปรับหรือไม่ ?

วันนี้ขอชี้แจงเรื่องหมากัดไก่ หมากัดเป็ด หมากัดหมู ว่าเจ้าของที่ปล่อยปละละเลย มีความผิดทางอาญา

ทางกฎหมายอาญา “หมา” ถูกจัดเป็น “สัตว์ดุ” ซึ่ง “สัตว์ดุ” หมายความว่า โดยธรรมชาติของสัตว์นั้นเองมิใช่สัตว์ดุร้ายแต่อาจเป็นสัตว์ดุซึ่งเจ้าของจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้ สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ฎีกา 162/2523
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง แต่ก็อาจเป็นสัตว์ที่ดุได้โดยธรรมชาติของสัตว์นั้นเอง ทั้งนี้ต้องดูพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป เฉพาะคดีนี้ ข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า สุนัขของจำเลยเคยกัดเป็ดของผู้เสียหายมาก่อนแล้วหลายครั้งและครั้งที่เกิดเหตุนี้สุนัขของจำเลยไปกัดเป็ดของ ผู้เสียหายตายและ บาดเจ็บหลายสิบตัว ถือได้ว่าเป็นสัตว์ดุตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377

ฎีกา 151/2505
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 แบ่งสัตว์ได้เป็น 2 จำพวก คำว่า สัตว์ร้าย หมายความว่า โดยธรรมชาติของสัตว์นั้นเองเป็นสัตว์ที่มีนิสัยทั้งดุและร้ายกาจเป็นปกติอยู่ในตัว และเป็นสัตว์ที่เป็นภัยอันตรายอันน่าสพึงกลัวต่อบุคคลผู้ได้พบเห็น เช่น เสือ จรเข้หรืองูพิษเป็นต้น

ส่วนคำว่า สัตว์ดุ หมายความว่า โดยธรรมชาติของสัตว์นั้นเองมิใช่สัตว์ร้าย แต่อาจะเป็นสัตว์ดุซึ่งเจ้าของจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ผิดจากปกติธรรมดา โดยล่ามโซ่หรือขังกรงไว้ เช่น สุนัข เป็นต้น

จะเห็นได้จากข้อกฎหมายผู้เลี้ยงหมาที่ปล่อยปละละเลยปล่อยให้หมาไปทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น นอกจากเจ้าของหมาจะต้องเสียเงินเสียทองชดใช้ให้ผู้เสียหายแล้ว ยังเสี่ยงโดน!! คุกอีกด้วย ฐาน ปล่อยปละสัตว์ดุ!!

 

แหล่งที่มา longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page