มือใหม่ไก่ชน » ไก่พม่า100 แพ้ไก่เชิงไหนบ้าง ?

ไก่พม่า100 แพ้ไก่เชิงไหนบ้าง ?

19 กุมภาพันธ์ 2019
396   0

 

ไก่พม่า100 แพ้ไก่เชิงไหนบ้าง ?

 

สูตรดูไก่ชน ป่าก๋อย-ไก่พม่า100 ประเภทไหนจะแพ้ไก่ชนทางไหน

1. ไก่พม่ายืนหยิบแทงจะแพ้ทางไก่ชนเชิงไทย

2. ไก่พม่าโยกหัวล่างขยับเตะจะแพ้ทางไก่พม่า

เดินจิ้มหยิบหน้าหงอนแทง

3. ไก่พม่าเดินจิ้มหยิบหน้าหงอนแทงจะแพ้ทางไก่พม่าโยก หลุด ลอด ถอด ถอย แข็งหน้าจัดๆ

4. ไก่พม่าเดินจิ้มหยิบหน้าหงอนเตะจะแพ้ทางไก่ไทยล็อก+ไก่มัด

5. ไก่ป่าก๋อยล็อก มุด มัด หรือเอี้ยวตีจะแพ้ทางไก่พม่าโยก หลุด ลอด ถอด ถอย ขยาย แข้งหน้าจัดๆ

6. ไก่ป่าก๋อยล็อก มุด มัด บด บี้ ขยี้ กัดแหลกจะแพ้ทางพวกไก่ม้าล่อวิ่งล่อตบ ทั้งสั้น ยาว

7. ไก่พม่าพวกวิ่งล่อตบ จะแพ้ทางไก่พม่าถอยตี ไม่วิ่งตาม ดักจังหวะเตะ

8. ไก่พม่าโยก ลอด ถอด ขยาย แข้งหน้าจัดจะแพ้ทางไก่ชนเชิงเดียวกันแต่จะเป็นตัวไหนใจเย็นกว่า

9. ไก่ชนหมดทั้งหลายนี้จะแพ้ทางเจ้าของไก่ชน ที่ใจร้อน ถือว่าไก่ชนกรูแน่ ชนแหลกเล็กใหญ่ไม่สนขอให้ได้ชนไว้ก่อน

 

แหล่งที่มา longhomdi

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page