สังคมไก่ชน » การเพาะเลี้ยงปลวกไว้เป็นอาหารไก่ สร้างโปรตีน ประหยัดต้นทุน

การเพาะเลี้ยงปลวกไว้เป็นอาหารไก่ สร้างโปรตีน ประหยัดต้นทุน

17 มีนาคม 2019
281   0

การเพาะเลี้ยงปลวกไว้เป็นอาหารไก่ สร้างโปรตีน ประหยัดต้นทุน

การเพาะเลี้ยงปลวกไว้เป็นอาหารไก่

สร้างโปรตีน ประหยัดต้นทุน

           วิธีเพาะเลี้ยงปลวกไว้เป็นอาหารไก่ขั้นตอนการทำง่ายๆ จากวัสดุเหลือใช้แบบพอเพียง นอกจากลดต้นทุนค่าอาหารไก่แล้ว ปลวกยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย มีโปรตีนประมาณ 20% มีวิตามิน และแร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไก่ได้อย่างดีการนำปลวกมาเป็นอาหารไก่เป็นประจำจะทำให้ไก่เจริญเติบโตได้เร็วเพราะมีโปรตีนสูงไก่จะมีสุขภาพดีแข็งแรงและยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารไปในตัว

วัสดุอุปกรณ์

1.จอบ 2.เศษไม้แห้ง 3.เศษใบไม้แห้ง 4.เศษกระดาษ 5.กระสอบป่านเก่าๆ 6.ขี้ไก่หรือขี้วัว

วิธีทำ

1.ขุดหลุมกว้างประมาณ 1×1 เมตร ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร แนะนำขุดหลุมในที่ร่มบริเวณใต้ต้นไม้

2.นำท่อนไม้แห้ง เศษไม้แห้งและเศษกระดาษไปแช่น้ำให้เปียกชุ่ม เอามาวางใส่ในหลุมให้พอดีอย่าให้ล้นปากหลุม

3.นำเศษใบไม้แห้งผสมกับขี้ไก่ในอัตราส่วน 50/50 กลบกองไม้ให้เต็มปากหลุม รดน้ำให้เปียกชุ่มทั่วทั้งหลุมแต่อย่าให้แฉะมาก

4.จากนั้นคลุมปิดปากหลุมด้วยกระสอบป่าน โรยทับบนสุดด้วยดิน ทิ้งไว้ 5-6 วัน ปลวกจะเริ่มมากินท่อนไม้ในหลุม

5.จากนั้นก็นำปลวกมาเคาะใส่ภาชนะแล้วนำไปให้ไก่กินได้เลย

วิธีเก็บปลวกมาเป็นอาหารไก่ เปิดปากหลุมหยิบท่อนไม้ที่มีปลวกเกาะกินขึ้นมา 2 ท่อน เคาะท่อนไม้ใส่กันบนปากถังปลวกก็จะร่วงสู่ก้นถังจนหมดเมื่อปลวกออกจากท่อนไม้หมดแล้วให้นำท่อนไม้ใส่หลุมตามเดิมหรือจะเติมท่อนใหม่ลงในหลุมอีกก็ได้ ปิดปากหลุมไว้ตามเดิม เมื่อได้ปลวกตามความต้องการแล้วก็นำปลวกไปให้ไก่กินได้ตามสะดวก

ข้อแนะนำ การนำปลวกไปเป็นอาหารไก่นั้นจะต้องหมุนเวียนวันละ 1 หลุม เพื่อที่วันต่อไปจะได้มีปลวกเป็นอาหารไก่ไม่ขาดควรเพาะเลี้ยงปลวกหลายๆหลุม ตามวงจร เพาะหลุมหนึ่งจะเก็บปลวกได้ทุก 5 วัน หากหลุมไหนมีจำนวนปลวกลดลงให้ทำการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีเดิมปลวกจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาใหม่
แหล่งที่มาของเนื้อหา:ภ.ภักดีฟาร์ม พม่าแข้งเหล็ก

แหล่งข้อมูล วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page