มือใหม่ไก่ชน » ข้อควรทราบก่อนการทำวัคซีนให้ไก่ชน

ข้อควรทราบก่อนการทำวัคซีนให้ไก่ชน

23 เมษายน 2019
280   0

 

ข้อควรทราบก่อนการทำวัคซีนให้ไก่ชน

1. ทำวัคซีนให้กับไก่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคเท่านั้น

2. อย่าให้วัคซีนถูกความร้อนหรือแสงแดดและต้องให้วัคซีนครบตามขนาดที่กำหนดไว้

3. วัคซีนที่เหลือจากการใช้ควรทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคอื่น ซึ่งจะทำให้คุณภาพวัคซีนลดลงไม่ควรนำไปใช้ครั้งต่อไป

4. ขวดบรรจุวัคซีนหรือภาชนะที่ใช้ในการผสมวัคซีน เมื่อใช้แล้วควรต้มหรือเผาทำลายเชื้อก่อนทิ้ง โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเป็น

5. วัคซีนแบบที่ต้องผสมกับน้ำยาละลาย เมื่อผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ระหว่างนั้นต้องเก็บในกระติกน้ำแข็ง

6. สัตว์บางตัวอาจเกิดการแพ้หลังฉีดวัคซีน ดังนั้นจึงควรรอสังเกตอาการสัตว์ภายหลังฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าเกิดอาการแพ้ให้รักษาด้วย แอดรีนาลีนหรือแอนติฮีสตามีน

7. วัคซีนที่เสื่อมสภาพหมดอายุมีการปนเปื้อนหรือสีของวัคซีนเปลี่ยนไปห้ามนำมาใช้

8 การฉีดวัคซีนให้ได้ผลต้องพยายามฉีดให้แก่สัตว์ทุกตัวในพื้นที่ ยิ่งปริมาณสัตว์ที่ได้รับวัคซีนมากระดับภูมิคุ้มโรคในฝูงก็ยิ่งสูง โอกาสที่เกิดโรคระบาดจึงมีน้อย

9. การให้วัคซีนเพื่อสร้างระดับความคุ้มโรคในแม่พันธุ์ สามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ในระยะแรกเกิด

10. ไม่ควรหวังผลจากการฉีดวัคซีนแต่เพียงแย่างเดียวการป้องกันการติดโรคจากแหล่งอื่น การจัดการและการสุขภิบาลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ดีที่สุด

 

การเตรียมอุปกรณ์ก่อนทำวัคซีน

อุปกรณ์ในการทำวัคซีน เช่น เข็มและกระบอกฉีดยา ต้องต้มในน้ำเดือดนาน 10-15 นาที ก่อนและหลังการใช้ ห้ามแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัคซีนชนิดเป็นน้ำหรือน้ำมันพร้อมฉีดจะต้องทำความสะอาดจุกยางและคอขวดด้วยลำลีชุบแอลกอฮอล์ เขย่าวัคซีนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่ต้มสะอาดแล้วดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่ใช้ วัคซีนชนิดที่จะต้องผสมก่อนใช้ ต้องใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่ต้มสะอาด ดูดน้ำยาละลายที่เตรียมไว้สำหรับวัคซีนเข้าไปในขวดบรรจุวัคซีน เขย่าให้เข้ากันประมาณ 2 นาที แล้วดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะใช้ วัคซีนที่ละลายแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ระหว่างการใช้ต้องเก็บในกระติกน้ำแข็ง

 

ตำแหน่งบนตัวสัตว์ที่จะใช้ฉีดวัคซีน

1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อใช้เข็มเบอร์ 20-21 ยาว 1/2 นิ้ว บริเวณกล้ามเนื้อหน้าอก ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอกจะมีความปลอดภัยสูงกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อขาหลัง เนื้องจากกล้ามเนื้อขาหลังจะมีเส้นประสาทใหญ่พาดผ่าน

2. ฉีดเข้าใต้ผิวหนังใช้เข็มเบอร์ 20-21 ยาว 1/2 บริเวณหลังคอ

3. หยอดตา ดึงหนังตาล่าง หยดวัคซีนด้วยหลอดหยดลงที่ตา

4. หยอดจมูก ใช้นิ้วมือปิดจมูกข้างหนึ่งแล้วหยดวัคซีนที่รูจมูกอีกข้างหนึ่ง เมื่อสัตว์สูดวัคซีนแล้วจึงปล่อยนิ้ว

5. แทงปีก ใช้เข็มรูปส้อมจุ่มวัคซีนในขวดให้มิดเข็มแทงที่พังผืดของปีก

 

แหล่งที่มา : ภ.ภักดีฟาร์ม พม่าแข้งเหล็ก

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page