มือใหม่ไก่ชน » การอนุบาลลูกไก่แบบประหยัดพลังงาน

การอนุบาลลูกไก่แบบประหยัดพลังงาน

30 เมษายน 2019
257   0

 

การอนุบาลลูกไก่แบบประหยัดพลังงาน

 

จากการสัมภาษณ์ คุณวิรัตน์ เข็มแก้ว ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ ได้แนะนำเคล็ดลับ ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร เรื่อง ของการอนุบาลไก่เล็ก เกษตรกรบางคนใช้วิธีการให้ความอบอุ่นกับไก่ในระยะแรกเกิด โดยวิธีการใช้ไฟ 100 วัต เปิดเว้นระยะ1 – 2 เมตร เพื่อให้ความอบอุ่นกับไก่ แต่คุณวิรัต ใช้วิธีการประหยัดต้นทุนซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

 

วัสดุอุปกรณ์

1. ปิ๊บเก่า
2. ถ่าน

 

วิธีการทำ 

นำถ่านมาติดไฟ และนำเอาถ่านนั้นใส่ในปี๊บเก่า ระดับ ครึ่งปี๊บ และนำไปแขวนไว้เป็นจุดห่างกัน ทุก 2 เมตร ให้สูงประมาณ 20 ซม. จากพื้น จะช่วยประหยัดต้นทุน ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างที่เปิด แค่เปิดเพื่อเป็นแสงสว่างเท่านั้น คุณวิรัตน์บอกว่าวิธีการนี้ ทำให้ลดการตายของไก่ลูกเจี๊ยบ จากที่ตาย 5% เหลืออัตราการตาย 1% เท่านั้น สูตรนี้ไก่จะมีความแข็งแรงเร็วกว่าการใช้แสงไฟให้ความอบอุ่น

 

ประโยชน์ 

1. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
2. ช่วยลดการตายของไก่ลูกเจี๊ยบได้
3. นำวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

แหล่งที่มา รักบ้านเกิด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page