มือใหม่ไก่ชน » สมุนไพรริมรั้วช่วยไก่ชนแข็งแรง โตเร็ว

สมุนไพรริมรั้วช่วยไก่ชนแข็งแรง โตเร็ว

12 พฤษภาคม 2019
234   0

 

สมุนไพรริมรั้วช่วยไก่ชนแข็งแรง โตเร็ว

การทำเกษตรแบบพอเพียงในปัจจุบันมักมีทั้งการปลูกพืช นาข้าว และการเลี้ยงสัตว์อยู่ร่วมด้วย โดยเฉพาะสัตว์ปีกประเภทไก่พื้นบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นอาหารและรายได้ของเกษตรกร ไก่ที่เลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นในแนวทางการพึ่งพาในพื้นที่ บางครั้งจึงส่งผลในด้านการเจริญเติบโต และการเกิดโรคได้ง่าย นายพันธ์ นาชัยนาค อยู่ที่บ้านเลขที่ 40 ม. 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราชญ์ผู้มีความชำนาญในการผสมผสานนำความรู้ด้านการใช้สมุนไพรบำรุงสัตว์ ได้ถ่ายถอดความรู้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ farmer info ขอนแก่น สำหรับแนวทางที่จะทำให้ไก่บ้านที่เราเลี้ยง โตเร็วและไม่เป็นโรค มีดังนี้ 

 

อุปกรณ์ 

1. เครือย่านางสด 0.5 กิโลกรัม 
2. ใบมะละกอสด 0.5 กิโลกรัม 
3. เครือหมาน้อยสด (ถ้ามี) 0.25 กิโลกรัม 
4. น้ำเปล่า 20 ลิตร 
5. ถังพลาสติก 1 ใบ

 

วิธีการทำ 

1.เทน้ำลง ในถังหมัก 20 ลิตร 
2.นำวัตถุดิบ ทั้ง 3 ชนิด ลงแช่ในถังหมัก โดยมัดแยกชนิดกันอย่างละ 1 มัด 
3.หมักไว้ 7 วัน (หากทุบก่อนจะใช้เวลาหมัก 5 วัน) อย่าหมักเกินเพราะจะทำให้เน่า 
4.รินเฉพาะนำหมักหรือใช้ผ้ากรองเอาเฉพาะน้ำให้สัตว์ไก่หรือสุกรกิน โดยน้ำหมักใช้ได้ 3 วันเท่านั้น หากเกินต้องเททิ้ง 
5.ให้ทำตามสูตรนี้ให้สัตว์กิน 3 เดือน/ครั้ง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเคมีภัณฑ์ 
2. สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรค 
3. สัตว์เจริญเติบโตดี เพราะสมุนไพรนี้ช่วยในด้านระบบขับถ่ายสำหรับสัตว์ 

 

แหล่งที่มา รักบ้านเกิด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page