มือใหม่ไก่ชน » สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน (พ่อพันธุ์)

สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน (พ่อพันธุ์)

13 พฤษภาคม 2019
198   0

 

สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน (พ่อพันธุ์)

ปัจจุบันไก่ชน ยังคงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออนุรักษ์ เพื่อแข่งขันเป็นกีฬา หรือเพื่อการบริโภค แต่ในการเลี้ยงไก่ชนก็มักจะมีปัญหาหลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคทำให้ราคาไก่ตกต่ำ นั่นก็คือปัญหาด้านสุขภาพหรือสมรรถภาพไก่ชนนั่นเอง ซึ่งหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ชนให้ดีได้ โดยเฉพาะไก่ชนตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ ก็จะทำให้ราคาไก่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น คุณวชิระ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดระยอง จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน(พ่อพันธุ์) ที่ได้จากคุณจำเนียน นิลบดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำความรู้เทคนิคและวิธีการที่ได้ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ชน

 

วัตถุดิบ 

– เนื้อในขนุนป่าสุก 200 กรัม
– กล้วยน้ำว้าสุก 1 ลูก
– ข้าวสุก 50 กรัม
– เกลือ 10 กรัม

 

วิธีการ 

– ให้นำเนื้อในขนุนป่าสุก กล้วยน้ำว้า ข้าวสุก และเกลือ บดผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
– หลังจากนั้น นำส่วนผสมที่เข้ากันดีแล้วไปป้อนให้ไก่ชนกิน ครั้งละประมาณ 100-200 กรัม ตามขนาดของไก่ชน เป็นประจำทุกวัน จะช่วยบำรุงร่างกายไก่ชน และเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรงในไก่ชนได้ดี

 

แหล่งที่มา รักบ้านเกิด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page