มือใหม่ไก่ชน » การทำยาสมานแผลไก่

การทำยาสมานแผลไก่

15 พฤษภาคม 2019
220   0

 

การทำยาสมานแผลไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนรวมกันมาก ๆ โดยเฉพาะไก่รุ่น จะทำให้ไก่เกิดความเครียด จิกตีกันจนเป็นแผลจากการสัมภาษณ์ คุณสมจิตร เกษตรพรม เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ 60 / 1 ม. 3 ต. โยนก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย คุณสมจิตได้แนะนำให้ใช้ถ่านมาทำยาสมานแผลไก่ชนแทนการใช้ยาตามท้องตลาด เนื่องจากถ่านเป็นวัสดุที่หาง่าย และใช้สมานแผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสูตรนี้คุณสมจิตรเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเอง ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ถ่านไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ก้ามปู ยูคาลิปตัส จำนวน 3 ขีด
2. ครกบดถ่าน

ขั้นตอนวิธีทำ 

1. นำถ่านมาบดให้ละเอียดให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนไก่ที่เป็นแผล
2. ทาผงถ่านให้ทั่วบริเวณแผลของไก่ จนมองเห็นเป็นสีดำสนิท โดยทาสัปดาห์ละครั้ง
3. ปล่อยไก่เข้าฝูงตามปกติ ภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แผลไก่ก็จะแห้งสนิท

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ลดอัตราการตายของไก่ เนื่องจากการใช้ถ่านทาแผลให้ไก่ จะทำให้ไก่ตัวอื่นมองไม่เห็นแผล และไม่จิกตีกันมากขึ้น
2. ในผงถ่านมีสารคาร์บอน ช่วยดูดซับเลือด และสมานแผลให้แห้งสนิท นอกจากนี้ ยังช่วยปิดปากแผลป้องกันการติดเชื้อโรคได้อีกด้วย
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยใช้วัสดุภายในบ้านที่หาง่าย แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ยาในท้องตลาด 

 

**หมายเหตุ 
เหตุผลที่ใช้ถ่านไม้เนื้ออ่อน เนื่องจากถ่านไม้เนื้ออ่อนมีผงถ่านที่ละเอียดกว่าถ่านไม้เนื้อแข็ง จึงบดให้ละเอียดได้ง่าย ส่วนถ่านไม้เนื้อแข็ง เนื้อไม้จะเป็นเสี้ยน ไม่เหมาะกับการนำมาใช้ ถ่านไม้เนื้ออ่อนหาซื้อได้ง่าย หรือจะทำเองก็ได้

แหล่งที่มา รักบ้านเกิด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page