มือใหม่ไก่ชน » การเพาะเลี้ยงปลวก ใช้เป็นอาหารไก่ชน

การเพาะเลี้ยงปลวก ใช้เป็นอาหารไก่ชน

25 พฤษภาคม 2019
217   0

 

การเพาะเลี้ยงปลวก ใช้เป็นอาหารไก่ชน

 

วิธีการเพาะเลี้ยงปลวก

– ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก 25 เซนติเมตร
– ใช้ไม้ที่มีเปลือกแห้ง ตัดเป็นท่อนขนาดเหมาะสมสามารถวางในหลุมได้พอดี นำไปวางไว้ในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ให้เต็มประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของหลุม
– นำมูลโค + ใบไม้ ผสมกันในอัตราส่วน 50/50 กลบกองไม้ให้เต็มปากหลุม รดน้ำให้เปียกทั่วทั้งหลุมแต่ไม่ต้องให้แฉะมาก
– จากนั้นคลุมปิดปากหลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้ 10-15 วัน เมื่อเปิดดูจะพบปลวกอยู่เป็นจำนวนมาก
– จากนั้นก็นำปลวกมาเคาะใส่ภาชนะแล้วนำไปให้ไก่กินได้เลย

 

 

ข้อแนะนำ 

– ควรเพาะเลี้ยงปลวกหลายๆหลุม ตามวงจร เพราะหลุมหนึ่งจะเก็บได้ทุก 15 วัน และเก็บต่อได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงทำการเพาะเลี้ยงใหม่ตามวิธีเดิม 
– ปลวกนี้เหมาะเป็นอาหารสำหรับไก่เล็กและปลา เพื่อช่วยในการลดต้นทุนเรื่องอาหารของไก่และปลาได้
– ให้ไก่เล็กกินทุกวัน โดยนำปลวกผสมกับข้าวบดหยาบ ในอัตรา 70/30 จะช่วยเพิ่มโปรตีนให้ไก่ได้เป็นอย่างดี หรือนำไปหว่านให้ปลากินก็เพิ่มโปรตีนเช่นกัน

 

แหล่งที่มา รักบ้านเกิด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page