มือใหม่ไก่ชน » 3 เทคนิคออกกำลังกายไก่ชนเงินล้าน

3 เทคนิคออกกำลังกายไก่ชนเงินล้าน

10 มิถุนายน 2019
290   0

 

3 เทคนิคออกกำลังกายไก่ชนเงินล้าน

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกไก่ชนไปยังต่างประเทศด้วยมูลค่าการส่งออกต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นฐานตลาดส่งออกหลัก รองลงมาคือ มาเลเซีย,คูเวตและบาร์เรน ซึ่งแต่ละประเทศมีการนำเข้าไก่ชนอย่างต่อเนื่องทุกปี จากกระแสความนิยมกีฬาไก่ชนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้การพัฒนา ไก่ชนเงินล้าน เพื่อเชิงพาณิชย์เป็นงานที่ท้าทายของผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ชนหรือผู้ที่ต้องการใช้เป็นประตูสู่อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้ นอกจากการดูแลไก่ชนให้มีสุขภาพแข็งแรงจากการได้รับคุณค่าของสารอาหารที่เพียงพอแล้ว ผู้เลี้ยงยังต้องศึกษาเทคนิคในการปล่อยไก่ หรือ การออกกำลังกายไก่ชนที่อยู่ภายใต้การดูแลให้สามารถขึ้นแท่นเป็น ไก่ชนเงินล้าน ในอนาคต โดยอาศัยเคล็ดลับนักปั้น ไก่ชนเงินล้าน ดังต่อไปนี้

 

เคล็ดลับนักปั้น ไก่ชนเงินล้าน

1.สำหรับไก่หนุ่มที่อยู่ในช่วงเลี้ยงปล้ำ :
การฝึกออกกำลังกายให้กับไก่ชนในช่วงวัยนี้ ผู้เลี้ยงควรฝึกไก่ชนให้กระโดดกล่องอย่างน้อย 50 ครั้งต่อวันในช่วงเช้า, เดินนวมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และปล่อยให้ไก่วิ่งแปลงหรือวิ่งสุ่มเป็นประจำทุกวัน โดยผู้เลี้ยงจะสามารถสังเกตได้ง่ายว่าไก่ชนตัวไหนที่เลี้ยงง่ายเพราะฝีมือจะพัฒนาให้เห็นอย่างชัดเจน

2.สำหรับไก่หนุ่มที่อยู่ในช่วงเลี้ยงชน :
การฝึกออกกำลังกายให้กับไก่ชนที่เคยผ่านการปล้ำเลี้ยงมาไม่น้อยกว่า 5 – 6 ยกแล้ว ผู้เลี้ยงควรเริ่มฝึกไก่ชนให้คุ้นเคยกับขั้นเลี้ยงชนจริง โดยเปลี่ยนรูปแบบการฝึกโดดกล่องจากเดิม 50 ครั้งเป็น 100 ครั้งต่อวันในช่วงเช้าซึ่งผู้เลี้ยงสามารถปรับลดเป็นวันเว้นวันก็ได้ตามความเหมาะสม ส่วนการเดินนวมก็ควรเพิ่มความถี่เป็นทุก ๆ 4 – 5 วันควบคู่ไปกับการเตะนวมวันเว้นสองวัน ในขณะที่การวิ่งแปลงหรือวิ่งสุ่มนั้นควรให้ไก่ชนทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ที่สำคัญก็คือ ก่อนถึงกำหนดชนประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้เลี้ยงควรล่อไก่วิ่งทุกวัน และค่อยปล่อยพักก่อนชนประมาณ 3 – 4 วัน

3.สำหรับไก่ถ่ายหรือไก่ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนขนตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป :
การเลี้ยงไม่ได้แตกต่างจากไก่หนุ่ม เพียงแต่ต้องปล้ำให้ได้อย่างน้อย 2 ยกต่อครั้ง และแต่ละยกกินเวลาประมาณ 15 นาที จำนวน 5 ครั้ง หรือเท่ากับ 10 ยก จากนั้นค่อยพาไปผึ่งแดดให้นานขึ้นกว่าไก่หนุ่ม

นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงควรสังเกตไก่ชนแต่ละตัวว่ามีสภาพร่างกายแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นค่อยปรับเปลี่ยนวิธีการให้เข้ากับลักษณะของไก่ชนตัวนั้นเพราะ ไก่ชนเงินล้าน บางตัวไม่ต้องออกกำลังกายมากแต่ก็บินได้ดี ในขณะที่ไก่ชนบางตัวต้องออกกำลังมากกว่าไก่ชนทั่วไปเพราะเขาเป็นไก่ที่กินเยอะและอ้วนง่าย

 

แหล่งที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page