มือใหม่ไก่ชน » ไก่ชนลูกผสมเป็นอย่างไร ?

ไก่ชนลูกผสมเป็นอย่างไร ?

27 มิถุนายน 2019
281   0

 

ไก่ชนลูกผสมเป็นอย่างไร ?

 

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาผสมกับไก่ชนไทย

1. สายพันธุ์ไซ่ง่อน นำเข้ามาจากเวีนามเป็นหลัก เข้ามาครั้งแรก ในช่วงปี 2540 โดยบริษัทซีพี ก่อนหน้านั้นก็มีการนำเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่มากนักและไม่เป็นที่นิยมเหมือนการนำเข้ามาของซีพี โดยเอาเข้ามาเพาะพันธุ์จำหน่ายทั่วไป

2.สายพันธุ์พม่า นำเข้ามาครั้งแรกในช่วงประมาณ ปี 2542 โดยชาวไก่ชนรายย่อยต่าง ๆ ร่วมกันสรรหาเข้ามาเล่นและจำหน่ายในประเทศซึ่งช่วงแรก ๆ เล่นมาทางภาคเหนือ และกระจายอย่างรวดเร็วในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา

3.สายพันธุ์ไต้หวันและญี่ปุ่น นำเข้ามาใช่วงปี 2548 โดยผู้เล่นไก่รายย่อยทั่วไป หวังว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่มาต่อยอดไก่ชนไทย แต่สายนี้ไม่ได้รับความนิยมมากนัก

4. สายพันธุ์บราชิล มีการนำเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับสายญี่ปุ่น เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมพอสมควร แต่เนื่องจากนำเข้ามาจำนวนน้อยและไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความนิยมจึงไม่มีมากเหมือนไซ่ง่อน

 

ผลการผสมข้ามสายพันธุ์ของไก่ชน

1.ไม่มีไก่สายพันธุ์ใดดีที่สุด ทุกสายมีจุดเด่นและจุดด้อย

2.การผสมพันธุ์ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปหรือสูตรสำเร็จ ผู้เล่นยังคงทำโดยการตั้งสมมุติฐานตามที่ตัวเองมีประสบการณ์เท่านั้น เราไม่อาจเขียนสูตรสำเร็จการผสมพันธุ์ไก่เก่งได้เลย

3.ลูกผสมทุกสายพันธุ์มีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวทั้งสิ้น จึงปรากฎว่าในปัจจุบันไก่ลูกผสมมีเก่งทุกสายพันธุ์

4. สายพันธุ์ที่เป็นสายเลือดยืนในการผสมคือ สายพม่า คือไก่เก่งร้อยละ 80 ต้องมีเลือดพม่าปะปนอยู่ เพราะสายนี้ให้ความโดดเด่นในเรื่องความคมในการวางแผลที่ชัดเจนกว่าสายอื่น เช่น พม่าง่อน พม่าก๋อย พม่าไทย พม่าญี่ปุ่น พม่าบราชิล และลูกผสมสามสายเลือดทั้งหลายก็ต้องมีเลือดพม่าถึงจะคม

5.อัตราการได้ไก่เก่งในคอกผสมหนึ่งก็ยังเป็นอัตรา 1 ต่อ 5 โดยประมาณ กล่าวคือ หากเพาะไก่ตัวผู้คอกหนึ่งได้ 5 ตัว จะมีตัวเก่งที่สุด สามารถชนแพงๆ ได้เพียง 1 ตัว อีก 2 ตัวจะเป็นไก่ดี เลี้ยงชนได้ ส่วนอีก 2 ตัวฝีมืออ่อนหัด จะเลี้ยงหรือทิ้งก็ได้ ดังนั้นการทำให้ไก่คอกหนึ่งเก่งทุกตัวนี่เป็นสิ่งที่ยังทำไม่ได้

 

แหล่งที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page