เพื่อนไก่ชน-สนามกีฬาไก่ชน-สนามกีฬาไก่ชนพระราม-4-ผู้ใหญ่สถาพร-011

สนามกีฬาไก่ชนพระราม 4 ปล่อยไก่เร็ว ตัดสินเป็นกลาง เคียงข้างชาวรากหญ้า