มือใหม่ไก่ชน » รูปแบบการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ได้ผลดี

รูปแบบการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ได้ผลดี

7 สิงหาคม 2019
203   0

รูปแบบการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ได้ผลดี

การผสมพันธุ์เป็นขั้นตอนหนึ่งของการสืบพันธุ์

(การสืบเผ่าพันธุ์) เพื่อไม่ให้สัตว์ชนิดต่างๆ สูญพันธุ์ไป จากโลกการสืบพันธุ์อาจเริ่มต้นจากการผสมพันธุ์ ผลิตลูก และเลี้ยงลูกจนถึงขั้นผสมพันธุ์ได้ต่อไป
การผสมพันธุ์ไก่พื้นเมือง อาจแบ่งกว้างๆ ได้ 2 วิธี คือ
1. การผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ
2. การผสมเทียม

การผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ

เป็นการผสมพันธุ์ที่ไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมีย ร่วมคู่ผสมพันธุ์กันเอง โดยมนุษย์ไม่ได้ช่วยในการรีดน้ำน้ำเชื้อหรือฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่ท่อน าไข่ของตัวเมีย ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

1.1 การผสมแบบฝูงเล็ก
เป็นวิธีการที่จัดให้มีไก่พ่อพันธุ์ 1 ตัวให้มีการผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียหลายตัว ในไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ นิยมใช้ไก่ตัวผู้ 1 ตัว ขังรวมในคอกผสมกับไก่ตัวแม่ 6 ตัว (บางคนนิยมใช้ไก่ตัวเมีย 5 ตัว) การผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้นิยมวิธีการนี้ เพราะการมีไก่พ่อพันธุ์ตัวเดียวทำให้ไม่ต้องทะเลาะกับไก่ผู้ตัวอื่น แต่ก็มีข้อเสียเนื่องจากไก่ตัวผู้บางตัวมีนิสัยไม่ดี ไม่ผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียทุกตัว (เลือกที่รักมักที่ชัง) ท าให้ไก่ตัวเมียบางตัวไม่ให้ลูกไก่

1.2 การผสมพันธุ์แบบฝูงใหญ่
เป็นวิธีการผสมพันธุ์ที่จัดให้มีไก่พ่อพันธุ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้ผสมพันธุ์กับตัวเมียหลายตัว ตามสัดส่วน เช่น ถ้าเป็นไก่พื้นเมือง ใช้พ่อพันธุ์ 2 ตัว ผสมกับแม่พันธุ์ 12 ตัว เป็นต้น วิธีการนี้ไม่ค่อยเหมาะสมกับไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ เราะพ่อพันธุ์มีนิสัยก้าวร้าวจะทะเลาะตีกันแย่งตัวเมีย ท าให้บาดเจ็บ การผสมติดต่ำแต่เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับไก่ต่างประเทศที่นิสัยก้าวร้าวไม่รุนแรง การผสมพันธุ์แบบฝูงใหญ่ มีข้อดี คือ ไก่เพศเมียทุกตัวได้รับการผสมพันธุ์จากไก่เพศผู้ แต่ก็มีข้อเสียคือ ไก่ตัวผู้ที่มีอันดับทางสังคมสูงจะผสมบ่อยเกินไปท าให้น้ าเชื้อจืดจาง

แหล่งที่มา : วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page