ขอบสังเวียนไก่ » เสือซ่อนเล็บ เกล็ดแบบนี้มีน็อค มีนับ มีหลับให้เห็น

เสือซ่อนเล็บ เกล็ดแบบนี้มีน็อค มีนับ มีหลับให้เห็น

17 สิงหาคม 2019
312   0

วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

เสือซ่อนเล็บ

เสือซ่อนเล็บจัดเป็นเกล็ดที่อยู่ในประเภทเกล็ดพิฆาต

            เสือซ่อนเล็บจัดเป็นเกล็ดเหน็บชนิดหนึ่งถ้าเป็นประเภทเหน็บนอก เหน็บใน จะเป็นแหน็บที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่เสือซ่อนเล็บจะเกิดขึ้นบริเวณข้อพับหรือรอยต่อระหว่างหน้าแข้งกับส่วนของนิ้วลักษณะจะมีเกล็ดแซมขึ้นมาระหว่างเกล็ดหลักที่มีอยู่ มีตั้งแต่ 2 เกล็ดขึ้นไปเกล็ดชนิดนี้ปกติ จะถูกทับหรือคลุมด้วยเกล็ดอื่นในขณะที่ไก่ยืนอยู่จะไม่เห็นเพราะหลบซ่อนอยู่ภายใน หากคลี่ออกดูจะเห็นชัดเจน ซึ่งเวลายืนเกล็ดเสือซ่อนเล็บจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นอานุภาพของ เสือซ่อนเล็บนั้นเทียบเท่าพวกเล็ดกำไลมักจะมีอะไรดีๆ ให้เห็น ถ้าเป็นรองอยู่มีประเภทโป้งเดียวกลับมาชนะได้ ซึ่งก็เป็นเพราะอานุภาพของเสือซ่อนเล็บที่มองไม่เห็นนั้นเอง

แหล่งข้อมูล วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page