หัดเลี้ยงไก่ชน » การดูเกล็ดไก่ดีและไม่ดีดูกันอย่างไร

การดูเกล็ดไก่ดีและไม่ดีดูกันอย่างไร

5 กันยายน 2019
258   0

การดูเกล็ดไก่ดีและไม่ดีดูกันอย่างไร

ภูมิปัญญาเรื่องการดูเกล็ดไก่ชนของคนโบราณ

             คือเปรียบเสมือนการดูลายมือของตนนั้นเอง ต่างกันที่นักผสมพันธุ์ไก่ชนสารถสร้างเกล็ดสำคัญในตัวไก่ขึ้นมาก็ได้ มีชื่อเกล็ดอย่างมากมายในตำรา เชื่อว่าเกินกว่า 50 ชนิด จึงยากแก่การจดจำ ดังนั้นผู้ที่จำได้และรู้จักดูจึงถูกเรียกว่า “เซียนไก่” สำหรับนักเลงไก่ในปัจจุบันบางท่านไม่สนใจเรื่องเกล็ด สนใจแต่

ศึกษาหรือจำยากหรือดูไม่เป็นแต่ท่านเคยเลี้ยงไก่ชนและดูไก่ชนบ่อยๆ เรื่องเกล็ดไก่ชนไม่ให้สับสนและเข้าใจแบบวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายความเป็นมาได้

พอสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

1.เกล็ดที่ดีคือเกล็ดที่มีมากกว่าปกติ หรือเกินกว่าปกติหรือผิดปกติหรือแปลกกว่าปกติ ดังนั้นทุกท่านต้องจำความปกติของเกล็ดให้ได้ก่อนหรือเรียกว่าสายตาชินต่อการเป็นปกติของเกล็ด ถ้าเราเห็นมันว่าผิดแปลกไป จึงได้รับความสนใจก็จะได้ตำราเกล็ดคืนมา

1.1 เกล็ดมีมากกว่าปกติ จะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งชิดที่นิยมดูกันคือเกล็ดนิ้วกลางโดยปกติจะมีตั้งแต่ 17-19 เกล็ด ให้นับทุกเกล็ดรวมกันทั้งเกล็ดแนบแนมขึ้นมา ถ้าไก่ช นนเรศวรกำหนดตั้งแต่ 19-22 เกล็ด แสดงว่าเกล็ดยิ่งมากยิ่งดีอาจจะหมายถึง ถ้าเกล็ดมากจะทำให้นิ้วย าวขึ้นได้ การมีนิ้วย าวย่อมได้เปรียบและเ สื อซ้อนเล็บนั้นจะมีสปริงตัวได้ดีรวมทั้งการทิ้งย่อได้ดีเวลาเท้าลงดินหรือผู้ที่ดูเกล็ดเดิมพันเป็น ถ้าเกล็ดเดิมพันย าวสูงเดือยถือว่าเกล็ดดีถ้าสูงถึงข้อเข่าจะยอดเยี่ยม เป็นต้น

1.2 เกล็ดเกินกว่าปกติ เกล็ดที่เกินกว่าปกติ เช่น เกล็ดหน้าแข็ง ปกติมี 2 แถว ถ้ามี 3 แถว เรียกเกล็ดพญาครุฑคือเกล็ดที่อยู่หลังแข้งหรือเรียกว่าท้องแข้งมีเกล็ดขึ้นมา

1.3 เกล็ดผิดปกติ เกล็ดทั่วไปมักเป็นเกล็ดเดียวเรียบร้อย ถ้าพบว่าเกล็ดแตกถือว่าผิดปกติเป็นเกล็ดที่ดีเช่น เกล็ดโคลนเล็บแตก เรียกว่าผ ล า ญศั ต รู

1.4 เกล็ดที่แปลกกว่าปกติ ให้สังเกตเกล็ดหน้าแข้ง ถ้าเห็นเกล็ดเรียง 2 แถว เป็นปกติถ้ามีเกล็ดขว้างหรอคัดมาถือว่าแปลกก็เป็นเกล็ดที่ดี เช่น เกล็ดก า กบ า ท เกล็ดกำไรหรือพันลำ เป็นต้น

2.เกร็ดไม่ดีหรือเกล็ดต้องห้าม ความจริงไม่น่าเรื่องว่าเกล็ดน่าจะเรียกว่าร่องรอยที่ไม่ดี เช่น เกล็ดหน้าแข้งหลุด หลุดหายไป 1 เกล็ดเรียกว่าเป็นร่องรอยของความไม่สมบูรณ์ของไก่ หรือเกล็ดเดิมพันถ้าไม่ขึ้นหรือไม่มี เรียกว่า เกล็ดหนีเ ดิ มพั น ถ้าพบเกล็ดไม่ดีอย่างนี้ไม่ควรเอามาชน ควรตัดทิ้ ง จะเห็นว่าเกล็ดต่างๆ ตามภูมิปัญญาไทยมีมากจริงๆ แต่ละเกล็ดมีอิทธิพลและมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างเท่ากันการตัดสินการประกวดเกล็ดจึงต้องให้คะแนนตามความสำคัญของเกล็ดและจำเป็นต้องสร้างหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐาน

 

แหล่งข้อมูล วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page