พม่าง่อน

ปัญหาการพัฒนาพม่าง่อน อย่างไหนต้องเพิ่ม คงไว้และตัดทิ้ง ทำอย่างไรไม่ให้หลงทาง