หัดเลี้ยงไก่ชน » สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน

14 กันยายน 2019
140   0

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนพื้นที่ ต.พระอาจารย์ 5 ราย จากการตรวจเยี่ยมยังไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

เเหล่งข้อมูล :kaichononline

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page